Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Märkning av livsmedel

Datummärkning
Anmälningar om vilseledande marknadsförning
Märkning - ett krav för valfrihet
Allmänt om datummärkning av livsmedel - Livsmedelsverket
2007-12-10 Organisationen Sveriges Konsumenter dömer ut ICA utan mandat från konsumenterna
2004-10-28 KONSUMENT NYTT Special - Nyhetsbrev om ägg och märkning
2004-09-07 Hur tyder man märkningen av ägg?
EUs regelverk för märkning av GMO

upp