Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Skolmaten
2010-04-29  

Odemokratisk behandling av föräldrar och diktatur för skolmaten

Mail skickat till Kommunfullmäktiges ordförande i Kramfors kommun med anledning av Smörupproret där.

Bäste Jan Johansson

Debatten i Kramfors i förrgår har nu nått hela landet via flera hemsidor, bl a vår, och kommer att accellerera, inte glömmas.

Vill gärna informera dig om att det finns en riksomfattande konsumentorganisation som arbetar för våra barns bästa och även berör skolmaten. Om du tror att Smörupproret är en lokal företeelse med några oroliga föräldrar så är det ett misstag. Att försvara Livsmedelsverket i nuläget är förknippat med stor risk att tappa förtroendet. De får gärna ha sina kostrekommendationer men också acceptera motståndarnas åsikter, sådan är den demokratiska debatten.

När du i radion uttalar att ni enbart ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer, vill jag gärna fråga
- om det gäller alla livsmedel, varje rätt eller tillbehör.
- Har ni t ex enbart fullkornsbröd, pasta m m (SLV: Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.)?
- Har ni t ex ett bra urval av bönor på salladsbordet (jag menar då inte enbart gröna bönor)?
- Ser ni till att barnen får tillgång till frukt
- har ni förbud för någon annan produkt än smör/Bregott


Aftonbladet gjorde för en tid sedan en enkät som visade att över 80% av de som svarade INTE litar på Livsmedelsverkets kostråd.
Då kanske du förstår varför föräldrar opponerar mot att just ha förbud mot de naturliga matfetterna.
Försäljningen sjunker dramatiskt i butikerna för Becel, Lätta m fl margariner medan smör och grädde ökar. Spannet var för ett år sedan 22%. Sänder dig gärna underlaget.

Det finns ett stort antal professorer som starkt går emot nuvarande kostråden. Du känner säkert till många av dem, men jag vill nämna en, professor Göran Petersson på Chalmers, som skrivit rapporten ”Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta

Där tar han upp just den stora andelen Omega-6 i margarinerna, som är en stor hälsofara. Han visar också att 40% av LÄTTAs innehåll är mättade vegetabiliska fetter.

Någon yttrade i debatten i radion att det var mest rapsolja. Klart fel. Över 40% av fettet i LÄTTA är ursprungligen palmolja (som även har en del omättade fetter i sig, varför den troliga halten är över 50%. Det sades att det "numera är mest svenskodlad raps, men då kan man inte få margarinet i fast form! Även experten från Livsmedelsverket vilseledde er i debatten om fettinnehållet, alltså har ni fått fel information och baserar era beslut på osanningar! Sådant kan hända när man enbart bjuder in en part, som dessutom är starkt margarinfixerade. Odemokratiskt i allra högsta grad att styra den givna informationen på detta vis.
Fråga: Brukar ni tillämpa denna typ av "styrd demokrati" i kommunfullmäktiges arbete? I så fall tappar nog väljarna förtroendet för de folkvalda!

Rent ekonomiskt är det en katastrof att man hanterar skattebetalarnas pengar som man gör. Bifogar artikeln: Kommunernas tvång att servera lättprodukter i skolmaten ger högre kostnader och hotar barnens hälsa. Vi har också räknat på rent ekonomiskt vilka konsekvenserna är. Bifogar vår kalkyl som visar att per 10 000 elever görs en besparing på ungefär en och en halv miljon kr/år. Då är det inte försvarbart att klamra sig fast vid lättmjölk och lättmargarin.

Hälsomässigt finns idag en överväldigande skara professorer och experter som pekar på nyttan av smörprodukter och fet mjölk, i stället för de lätta varianterna. I dokumentet ”Naturligt fett” finns ett stort antal länkar till viktiga dokument, inte minst forskningsrapporter.

Bifogar också ett inlägg i min egen blogg: Lättmargariner är inget alternativ! där påtalar jag just att av fettet (exklusive vatten) utgör största delen av fettinnehållet av palmolja, något som en kommun som ska leva upp till klimatmålen inte borde låta ingå i skolmaten.

Måste säga att det var beklagligt att se inslaget från mötet i Kommunfullmäktige, där det knappast fanns något ifrågasättande medan representanten från SLV skickligt besvarade de snälla frågorna och att ingen genomskådade vissa påståenden. Det är också tendensiöst att bara inbjuda en föredragshållare i en så ömtålig fråga, när det ändå skulle ligga till grund för politiska beslut, det ligger inte i demokratins anda.

Sen måste jag få ifrågasätta det lämpliga i att förbjuda vissa produkter i skolmaten. Att förbudet enbart berör smör/Bregott och helmjölk, som så många anser vara bättre och hälsosammare (och billigare enligt vår bifogade kalkyl) och krävs av föräldrar, är utmanande, cyniskt och okunnigt och visar ingen respekt för skattebetalarnas pengar och barnens hälsa. Vem tar egentligen ansvaret?

Det är dessutom det enda fallet där förbudstaktiken tillämpas. När det gäller varmrätten, fullkornspastan(?) och salladsbordet samt brödet är ju valfriheten stor och här finns inga förbud. Vari ligger logiken?


En summering av det som hänt och notering av den enorma uppmärksamheten från massmedia, visar att det inte är en liten fråga och krav från några enstaka föräldrar. Ett otroligt stöd från en mängd aktörer samlas nu som stöd för Smörupproret i Kramfors och frågan når nu ut över hela landet genom mångas hemsidor och bloggar samt P1 riks efter 16 inte minst.
Du kan följa vår rapportering på hemsidan under Nyheter samt i avsnittet om skolmaten, med länk i ”Hetast just nu”.

Avslutningsvis, med en vädjan från vår sida, som stöttat och hjälpt de aktiva i Kramfors sedan länge, att respektera föräldrarnas yttringar och vilja att få en dialog, samt se fakta på ett nyktert sätt, hoppas vi att ett bättre samförstånd kan etableras och att kommunen frångår sin odemokratiska och ohälsosamma samt ekonomiskt ohållbara position och åtminstone tillåter valfrihet så eleverna kan lära sig välja och ta hand om sin egen hälsa.

Låt oss värna om framtiden tillsammans, med kunniga, kritiska men friskare barn.

Vänliga hälsningar

Bengt Ingerstam
ordförande

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss