Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-09-18 Publicerad i KR nr 25 samt i SKN nr 91
Närodlat passar inte in hos matkedjorna

Det vimlar av mindre och fantastiska producenter av svensk mat på landsbygden. Men deras produkter har svårt att tränga in i de storskaliga riksomfattande matkedjorna med deras centralstyrda distribution. De behöver stora leverantörer som alltid kan garantera leveranser och har svårt att hantera mindre kvantiteter med säsongsvariationer. Gigantomanin styr också oss konsumenter oh vi tvingas köpa vad de köper in. De lokala producenterna når alltså inte oss konsumenter och vi har svårt att nå dem. Somliga har hittat egna lösningar med en mindre grupp konsumenter, men här finns mer att göra.

Lösningen ligger i att vi konsumenter organiserar oss bättre och hittar vägen till ”den goda lokala maten” i en mera organiserad och samordnad form.

Vi är just på gång med att forma en lokal form av samarbete i Västra Götaland-regionen och tills vidare med säte i Göteborg. Lokala träffar planeras till en gång i månaden i en trevlig lokal i Partille (fortfarande hemligt var och med vem!). Intressanta föredrag, möten med lokala producenter med ev leveranser samt provsmakning kommer att ingå. I varje lokal grupp finns personer med tillgång till data, mail och Excel-bearbetning, som kan hjälpa konsumenter utan data, med information antingen vid träffarna eller per post eller telefon. Regionerna delas snabbt upp i mindre mycket mer lokala grupper, kanske så lokala som kvarter, hyreshus, arbetsplats, efter vad som är praktiskt.

Lördagen den 19/9 kommer Bengt Ingerstam att besöka ”Smaka på Tjust” – en gruppering av fantastiska producenter som ordnar en gemensam träff med konsumenter utställningar och provsmakning. Tjust skärgård känner väl de flesta till, norr om Västervik. Bengt kommer att prata om ”Det närskaliga goda samhället” – där skalan är anpassad till närområdet.

Det går inte bra att kombinera det småskaliga med det storskaliga, när det storskaliga blir för stort och konkurrensen sätts ur spel. Nu provar vi en annan väg, anpassar oss, såväl konsumenter som producenter, till närområdets fantastiska möjligheter.

Läs mera om ”Smaka på Tjust” samt artikel nyligen i SvD: ”Svårt få närodlad mat till butiken”.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss