Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Länkar - Risker vid
livsmedelsproduktion

Svenska länkar

  Center for Risk Research, Handelshögskolan, Stockholm
  Enheten för riskhantering, Kemiteknik, KTH
  Krisberedskapsmyndigheten
  Livsmedelsverket
  Riskkollegiet - Svensk förening för riskvetenskap
  Statens kärnkraftinspektion (SKI)
  Statens Strålskyddsinstitut
   
Internationella länkar

  Center for Science in the Public Interest (USA)
  Codex Alimentarius (FN)
  Consumers Union om riskvärdering (USA)
  Europeiska livsmedelsmyndigheten
  Institute of Food Technologists (USA)
  Industrins internationella institut om riskforskning (ILSI)
 

RiskWorld

upp