Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-06-03 Publicerat i KR nr 20 samt SKN nr 87
Matkrisen i världen nu på FAO:s agenda
Det exploderande matkrisen i välden slår hårt emot de redan fattiga men också mot oss välgödda väst-konsumenter. Det är inte ditt fel som enskild konsument, men vi lever fortfarande kvar i ”kolonialismens fångenskap”. Länge nog har väst och de stora multinationella företagen (handelskedjorna) tjänat grova pengar på att utnyttja tredje världens fattiga, arbetare och odlingsmark. Dessutom har de tjänat grova pengar på att ta bra betalt av oss konsumenter i väst. Men det har inte kunnat fortgå utan god hjälp från våra regeringar som med jordbrukssubventioner gynnat sina egna länder på andras bekostnad. Man har förstört möjligheterna för tredje världens bönder att odla sin egen mat. Då har man spelat välgörande, skickat nödhjälp och skapat ett ännu värre kaos. Men det har ju varit ett effektivt sätt att dominera världen, från några stora länder. Nu kommer även Kina! De köper upp allt de kan av odlingsmark i andra länder, t o m i Afrika. Kallas fortfarande bistånd.

Även den tekniska utvecklingen har använts för att göra tredje världen beroende av industriländerna. Först med handelsgödsel och bekämpningsmedel, nu med lockelserna om GMO-grödornas förträfflighet.

Men inför hotet av att oljan håller på att ta slut har man börjat göra bränsle av livsmedel; vete, majs, sockerrör och palmolja är några exempel. Det drev upp priserna p.g.a. uppkommen bristsituation och nu kommer spekulationsekonomin in i bilden! De som använder sina pengar för att spekulera har hittat ett nytt område – livsmedel. Främst drabbade det vete, världens största odlade gröda.

Nu accelererar det hela och det kommer bara att bli dyrare. Vi kommer att få vänja oss vid dyrare mat i framtiden, lika väl som för bränsle till bilar, transporter och uppvärmning av hus.
Men vi kan också rusta oss och det är därför vi startat ”Folkupproret Rädda vår Mat”, för att göra vad vi kan och konsumenternas handlande är inte oväsentligt och går till vissa delar snabbare än vad politikerna nu ska försöka göra.

Läs pressmeddelandet från Jordbruksdepartementet som kom igår 2 juni:
"Rekordhöga matpriser diskuteras på FAO-toppmöte i Rom, 3-5 juni"

Det blir ingen lätt uppgift för ländernas regeringar och ledande politiker, även om vår jordbruksminister Eskil Erlandsson verkar ha klara tankar på vad som behöver göras.

Tro inte att denna enorma satsning kommer att lösa alla världens problem inom överkomlig tid! Nej vi konsumenter kan istället ta tag i sakerna på vårt sätt. Börja med att stödja upproret och bidra till att vi med annonsering snabbare och bättre kan nå handel, producenter, regeringen, politikerna och de som hittills bestämt över huvudet på oss konsumenter.

Detta är vår viktigaste prioritering nu – att göra 100-lapparna till våra röstsedlar nu, snabbt.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss