Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-09-19 Publicerad i SKN nr 68


Handelsblocken stoppar produktionen
av bl a hushållsosten och Port Salut


I dagarna framförde en representant för ett mejeri att man planerar stänga tillverkningen av Hushållsost och Port Salut bl a. Orsaken var att mjölkpriserna stiger och det vet vi att det också hänger ihop med den ökade konsumtionen i Kina av mjölk. Kinas president har nyligen yttrat att hans önskan är att varje barn i Kina ska kunna dricka en halv liter mjölk om dagen. Det har redan rubbat den globala marknaden och värre kommer det att bli.

Men…. vad mejerichefen ytterligare sa var att konsumenterna inte är villiga att betala för vad osten borde kosta. Hur vet han det? Jo han har handelskedjornas förhandlare flåsande i ryggen, som säger sig företräda konsumenterna. Det är segmentet som ska kosta 39:90 som är hotet. Det är handelns dribbel med priserna och konsumenterna. Handeln har lärt oss att ensidigt se priserna och då ska vi inte kunna få vissa ostsorter längre.

Tragiskt, men tack för det ICA, COOP och Axfood. Nu har ni gjort konsumenterna till förlorare och en massa duktiga yrkesarbetare kommer att tappa sina jobb. Det är upprörande!

Vi har redan belyst frågan i SKN 67 och det kommer nog att bli mera.

Läs också ”Konkurrensen om mjölken hårdnar” i ATL.

upp