Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Anmälningar till Konsumentverket

2003-08-28 SKIS anmäler Unilever för vilseledenade reklam - Läs anmälan.
Becel pro-activs annons fälldes av Bedömningsnämnden för Kost- och Hälsoinformation - BKH. Den 14 oktober 2003 fälldes Becel pro-activs annons av Bedömningsnämnden för Kost och Hälsoinformation, BKH. Annonsen fälldes på grund av att bild och text förmedlade ett felaktigt hälsobudskap.
Läs pressmeddelandet från BKH (pdf-fil) >>
Läs uttalandet från BKH (pdf-fil) >>
2001-09-09 SKIS anmäler reklamen i TV4 för Becel Margarin till KOV
1998-04-23 Roundup-reklam fälld av Marknadsetiska Rådet

upp