Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
              - för ökat konsumentinflytande -

 

Hultsfred 2004-04-01
 


Konsumentverket
118 87 StockholmAnmälan om vilseledande beteckning Becel NEW
– hälsosamt bredbart ”någonting”

Bilaga: Bilder
På förpackningen på Becel NEW anges att det är en hälsosam fettsammansättning. Se bilderna och argumenten i kopia av anmälan till Livsmedelsverket.

Trots att det är en märkning på förpackning anser vi det också vara en fråga om vilseledande reklam, varför vi anmäler detta även till KOV.

Ett påstående om nyttighet kan inte enligt redlighetsprincipen eller andemeningen i marknadsföringslagen anses vara ett sätt att uttrycka ”mindre skadligt” och bör alltså inte få användas

Vi kommer också att publicera anmälan på vår hemsida www.konsumentsamverkan.se

Med intresse avvaktar vi Konsumentverkets bedömning.


Sveriges Konsumenter i Samverkan


Bengt Ingerstam
ordförande
Bilaga: Bilder

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se