Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
              - för ökat konsumentinflytande -

 

Hultsfred 2006-10-02
 

Konsumentverket
118 87 StockholmAnmälan om vilseledande, ovetenskaplig, massiv marknadsföring och information – Becel

Bilaga: Litteraturförteckning

Sedan länge har Unilever via annonser och inte minst i TV-reklam skojat med svenska konsumenter och ett antal vittnen har fått påstå ”hur bra dom mår nu” efter att ha ätit Becel och Becel pro-active. Nu har en massiv kampanj dragit igång tillsammans med Hjärt- Lungfonden med neutrala sjuksköterskor som testar folks kolesterol GRATIS runt om i landet. Man har även lyckats sitta i soffan på TV 4 och kommunicera sitt budskap med dietisten Eva Skoog som expert, utan att avslöja vems hennes arbetsgivare är (Unilever). I dagen Aftonbladet skiner lobbyn igenom också, med 1 av 10 råd, att köpa Becel och 2 av 10 att undvika fet mjölk och smör.

Genomgående är att man påstår att kolesterolvärdet kan sänkas med 10 % och att detta skulle minska risken för hjärtkärlsjukdomar med 20 %.

Dels blandar man ihop begreppen att vi alla behöver sänka kolesterolvärdet, vilket inte gäller alla. Forskarna är inte överens om vad som är farligt högt värde. Dessutom undviker man att upplysa om att den enklaste vägen till sänkta värden är motion, kostomläggning samt mera fet fisk och vid allvarliga rubbningar uppsöka läkare. Ska vi släppa loss tillsatser i vår mat i framtiden och ha växtsteroler i allt möjligt, bröd, youghurt, matfett och kanske godis, ja då sitter vi illa till och riskera övertro på ”functional foods” och tillsatser, utan att behöva röra på oss, samt överdosering.

Läs det senaste på webbsida: http://www.becel.nu/index3.asp

Becel pro.activ har tillsatta växtsteroler som aktivt sänker kolesterolvärdet. Studier har visat att 2 g växtsteroler per dag ger en markant sänkning av kolesterolvärdet. En sänkning av kolesterolvärdet med 10% minskar risken för hjärtkärsljukdom med 20%*

Har du ett högt kolesterolvärde kan du sänka det genom att använda Becel pro.activ med tillsatta växtsteroler. Becel pro.activ sänker kolesterolvärdet, det är vetenskapligt bevisat!

* Law MR, Wald NJ, Thompson SG (1994) By how much and how quickly does reduction in serum cholesterol concentration lower risk of ischaemic heart disease?

Påståendet att en sänkning av kolesterolvärdet minskar risken för hjärtkärlsjukdom med 20% är missvisande.

För det första hänvisar texten till en vetenskaplig artikel av Law och medarbetare publicerat i British Medical Journal 1994. Vad som inte framgår av annonsen är att denna artikel bemöttes av åtta kritiska inlägg som publicerades i samma tidskrift några månader senare. Det hänvisades bland annat till en lång rad studier som motsade Law och medarbetares påstående. Huvudinvändningen var att deras konklusion huvudsakligen byggde på epidemiologiska data och att det är elementärt att dylika data inte kan användas för att bevisa orsakssammanhang. Det pekades även på många fynd som visade att en kolesterolsänkning inte leder till en minskat hjärtdödlighet. Senare studier har visat att det är möjligt genom statinbehandling, men mycket talar för att det inte är kolesterolsänkningen utan andra av statinernas egenskaper som patienterna har nytta av. Ett av de första studierna som visade att en kolesterolsänkning i sig inte leder till en minskat risk kom från den världskända Framinghamstudien. Vad forskarna i Framingham fann var det motsatta, och här citerar vi från artikeln:

”För varje milligram per deciliter, som kolesterolet gick ner ökade antalet dödsfall i hjärtinfarkt med 11 %”.
(9)

I vilket fall som helst har inga experiment, där man sänkt kolesterolet enbart genom koständringar kunnat påvisa någon effekt på hjärtsjukdom eller hjärtdödlighet.
(10-12) Det är korrekt att Becel kan sänka blodets kolesterolhalt. Genom att på ett försåtligt sätt nämna detta direkt efter det tveksamma påstående att kolesterolsänkning leder till en minskad risk för hjärtkärlsjukdom får läsaren intrycket att detta även gäller dietär kolesterolsänkning med Becel.

En väsentlig orsak till att Becel sänker kolesterolet är troligen det mycket höga innehåll av omega-6 fettsyror, ett förhållande som med all sannolikhet höjer risken för hjärtsjukdom istället för att minska den.
(13)

Litteraturförteckning bifogas

Med anledning av vad vi här redovisat ber vi er göra en genomgående bedömning av lämpligheten av denna typ av information och marknadsföring, samt i vad mån och på vilka delar ni finner det vara osakligt eller/och vilseledande

Vänligen

Bengt Ingerstam
ordförande Sveriges Konsumenter i Samverkan


Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se