Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
              - för ökat konsumentinflytande -

 

Hultsfred 2007-11-13
Anmälningar till myndigheter

Konsumentverket
118 87 Stockholm

Anmälan mot Unilever för
vilseledande och osaklig reklamkampanjKomplettering till denna anmälan

Under hösten har en intensiv reklamkampanj dragits igång för Unilevers produkter Becel, Milda och Lätta.

Annonser i tidningar samt i TV förekommer och huvudmaterialet ligger på hemsidan www.margarin.se Med temat 10 sanningar om margarin.

Kampanjen är vetenskapligt osaklig och mycket diskutabel på många punkter. Svårigheterna är stora att kunna ta reda på fakta och kolla deras påståenden. Innehåll i produkterna döljs och man få anstränga sig för att avslöja felen, om det över huvud taget går.

Reklamen är långt ifrån vederhäftig och bygger på många idag mycket diskutabla påståenden

Då inte en enig forskarkår står bakom många påståenden anser vi inte man kan åberopa delar av forskningen, eftersom påståendena motsägs av stora delar av forskarkåren, nu senast i rapport från Malmö om fetterna och hjärt- kärlsjukdomarna.

Vi kommer att följa upp med mera fakta. Redan finns hos er en tidigare anmälan med omfattande dokumentation, men mer har ju tillkommit.

Vänligen

Bengt Ingerstam
ordförande Sveriges Konsumenter i Samverkan


Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se