Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
              - för ökat konsumentinflytande -

Hultsfred/Stockholm 2007-01-02

Till
Granskningsnämnden, Sveriges Television

Anmälan av inslag om transfetter i SVT Aktuellt
den 29 december

I Aktuellt 29/12/2006 visades ett inslag om transfetter och det kommande förbudet för användningen av industriella transfetter i staten New York. Dock nämnde man inte att förbudet var specifikt för de industriellt framställda fetterna och inte under hela programmet kom något fram om skillnaden mellan dessa och de naturliga animala transfetterna. Det handlar alltså inte om att eliminera smör, grädde, mjölk, ost och andra animala mejeriprodukter. Något sådant skulle få katastrofala följder för alla världens lantbruk och dessutom finns inga vetenskapliga belägg för att så skulle vara önskvärt. Effekten av det partiska budskapet är katastrofal och kan inte lämnas oemotsagd.

Inslaget var behäftat med en mängd sakfel och vilseledande påståenden och har lett till att tittarna har fått en helt felaktig uppfattning om nyttiga och onyttiga fetter. Då detta är en av de stora frågorna för folkhälsan och sannolikt en av orsakerna bakom såväl fetmaepidemin samt den ökande diabetes-2 utvecklingen, kan inte ett inslag av detta slag få stå oemotsagt eller passera utan anmärkning.

Vi är förvånade att det florerat ett flertal inlägg i olika media på senare tid som just bygger på denna förvirrande hopblandning och utan att antyda att det skulle finnas en bakomliggande mycket skicklig och väl dold lobbyverksamhet, vill vi ändå ta upp detta program och det partiska budskapet som förmedlades.

Vad debatten handlar om, och även den användande industrins agerande, är förekomsten av industriella transfetter framställda på industriell väg och som anses skadliga för hälsan. Dessa fetter framställs genom härdning av vegetabiliska oljor på kemisk/industriell väg, där nickel och väte är inblandade under högt tryck. Industriell förändring av vegetabiliska oljor kan också ske med s k omestring. Vi har som konsumentorganisation varit involverade i debatten i en mängd av år och anser att det är alla de härdade fetterna, inkluderande de delvis härdade fetterna med då bildade transfetter, som ska bort, då det säkert också bildas andra ämnen under härdningen med kanske även värre egenskaper än de industriella transfetterna och som inte bildas t ex i kons vomb och alltså inte finns i de animala fetterna. I media har på senare år debatten ensidigt fokuserats på ”transfetter” och hopblandningen av de olika sorterna av transfett verkar ha medvetet underblåsts av vissa intressen. Man märker det så snart transfett kommer upp så infinner sig kommentaren som på beställning: ja men de finns ju också i de animaliska fetterna som smör, grädde, mjölk och kött.

De naturliga transfetterna som bildas hos idisslare och främst i kornas vomb rör de animaliska fetterna som främst kommer från mjölkfett. Förekomsten i kött från ko och lamm är av underordnad betydelse. Dessa transfetter anses av forskningen inte vara av samma farlighet som de industriella transfetterna och har heller inte varit orsak till vare sig det danska förbudet (maxgräns 2 %) eller beslutet i New Yorks State. Inte heller från konsumenthåll har förbud för naturliga transfetter framförts i något land. Däremot är hela den internationella konsumentrörelsen enig om att de industriella transfetterna ska antingen bort eller begränsas och i så fall uppges i innehållsförteckningen.

Debatten handlar alltså om de industriella transfetterna och härdningsprocessen av vegetabiliska fetter. Försvararna av denna process och dessa produkter agerar medvetet i debatten för att blanda ihop begreppen och programmet blev i det avseendet ett lysande exempel på denna vilseledande propaganda och saknade vetenskaplig korrekthet.

Såväl i ord som bild var programmet vilseledande. Inledningsvis när restaurangfolk intervjuades, var den genomgående inställningen att det var mest synd om restaurangägarna, förbudet var onödigt, valfriheten begränsas, dryga böter och kort omställningstid skulle få många att gå i konkurs. Det är sådant man alltid hör när förändringar påbjuds. Man kan emellertid fråga sig vem som har bett dem införa dessa fetter, utan att samtidigt informera allmänheten om det. Vem har beslutat om investeringar som nu ifrågasätts? Ja inte är det konsumenterna! Inte är det med omtanke om de som ska äta produkterna, utan helt en fråga om låga kostnader, processtekniska fördelar och starkt tryck ifrån fettindustrin.

Ett mycket kort inslag fanns med från ConsumerFreedom.com, helt omotiverat tycktes det, men vid närmare kontroll visade det sig vara en organisation som samlar in pengar för att låtsas vara en konsumentorganisation med ett motsatt budskap, som försvarar de omdebatterade fetterna och användningen av dem. Vid lite mer observant genomgång av deras hemsida visar det sig att industriella krafter, även t ex restauranger, ligger bakom denna site. Ytterligare fakta som är besvärande för den svenske reportern och hans bakomliggande informationskällor.

Redan i detta stadium i programmet hade man ”satt myndigheten” i skamvrån och fått tittarna att tycka synd om restaurangägarna. Inslaget från en forskare var alldeles för kort för att påverka opinionen i annan riktning. Reportern Stefan Åsberg gav avslutningsvis uttryck för en värdering från ena parten: ”McDonalds t ex kräver längre tid för omställning och det kommer att kräva höga investeringskostnader”, inte ett ord om att de industriella transfetterna är en stor folkhälsorisk och därmed drabbar konsumenterna och sjukvården belastas med högre kostnader. Det påminner om tobaksdebatten, då det först var synd om tobaksproducenterna, men nu blir det tobaksförbud i det ena landet efter det andra, i vart fall på offentliga platser och på - just det – restaurangerna. Stefan Åsbergs inlägg var helt klart partiskt och förmedlade enbart partsinlagor från ena hållet.

Efter denna ”amerikanska” del följde en svensk del med inslag som bl a att Miljöpartiet skulle ha krävt, när de egentligen handlade om ”motionerat” om ”förbud mot transfetter”. Vid bättre genomläsning av Mps motion är den mycket precis just för att det gäller de industriella transfetterna och inte de animaliska naturliga transfetterna. Detta framgick inte i reportaget och förstärkte den vilseledande andan i reportaget.

Intervjun med Annika Sohlström från Livsmedelsverket förstärkte ytterligare samma effekt, att blanda ihop de naturliga och de industriella transfetterna. Observera att frågan om New York-förbudet handlar om industriella transfetter och inget annat. Då förefaller det ytterst märkligt att framföra följande (ordagrant): ”Det finns dels naturligt i alla mejeriprodukter och i kött från idisslande djur, som kor och lamm, men så kan man också framställa transfett inom industrin”. (Inte ett ord om att det är frågan om olika transfetter!). På frågan om varför man gör så blev svaret: ”För att få ett hårt fett med bra egenskaper och bra hållbarhet”. Ordet ”bra” är en värdering som man inte kan använda utan att ange om det gäller bakegenskaper för industrin eller bra för konsumenten, i vart fall bör det inte stå oemotsagt i programmet. Annika Sohlström fortsätter sedan: ”transfett höjer det onda kolesterolet så man får höga blodfetter om man äter mycket av det under lång tid, så därför är det inget nyttigt fett”. Det går inte att liksom hela programmet hantera transfett så generellt utan att skilja på naturligt och industriellt framställt transfett. Lika lite som att prata om sprit från hälsosynpunkt, utan att skilja på träsprit (metanol) och brännvin (etanol). Övervägande delen av forskarna är numera överens om att de naturliga transfetterna inte är skadliga som de industriellt framställda. Däremot är de att jämföra med mättade fetter och ska behandlas i debatten om hur mycket fett vi ska äta eller begränsa oss till. Fördelen ur hälsosynpunkt* skulle vara att helt eliminera de härdade och omestrade fetterna och därigenom de skadliga transfetterna. Att sedan anpassa fettkonsumtionen både till lämpliga mängder och ett bättre (jämnare) förhållande mellan Omega-3 och Omega-6 är en bättre väg, men en helt annan diskussion.
*Se närmare sammanställningen om forskningsläget, daterad 2003-09-26, speciellt punkt 5, på vår hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/trans_sammanst.PDF

De beklagliga felaktigheterna i programmet som fått så vilseledande resultat förstärktes sedan av bildvalet i reportaget, som mest fokuserade animaliska fetter. Första bilden som visades var ett mjölkpaket, därefter följde Crème Fraiche. Reportern Elsa Magnusson kom sedan in och kommenterade Mps krav på förbud och sade: ”Förutom att transfett förekommer i kött från ko och lamm finns det i mejeriprodukter som mjölk, grädde, smör och ost, så kan det förekomma i färdiglagad mat som pommes frites och chips, kex och kakor.” Just då kom Latifa Lindberg från COOP in i bilden och visade i närbild ett smörpaket, animaliskt fett!

Reportern berättade sedan att man i Danmark förbjudit transfetter, överstigande 2 % av det totala fettet, utan att upplysa om att det enbart rörde sig om industriella transfetter. Ännu en upplysning som ytterligare vilseleder.

På frågan varför vi inte har ett förbud i Sverige, svarade Annika Sohlström från Livsmedelsverket: ”I Sverige har vi valt ett annat sätt att få ner intaget än att ha ett förbud och det har vi gjort genom att ha en dialog med branschen om att de bör ta bort de transfetterna eller minska förekomsten av dem och det ser vi att dom har gjort så att intaget hos den svenska befolkningen inte ligger särskilt mycket högre än den danska, faktiskt.” Indirekt erkänner hon här att det vore bra att minska innehållet av de industriella transfetterna, men drar alla transfetter över en kam. Samtidigt lugnar hon medborgarna med att det här har Livsmedelsverket redan under kontroll, så det finns ingen anledning till oro. Det är precis tvärtom, opinionen växer sig bara starkare och starkare och verket har bara fortsatt att på sin hemsida och i intervjuer ta partisk ställning. Däremot har industrin varit mycket lyhörd för konsumentorganisationernas agerande och opinionsbildning. Det är beklagligt att ena parten får stå så oemotsagd och bidra till ytterligare förvirring i en så viktig hälsofråga.

Här kommer Latifa Lindberg in från COOP Sverige nu med ett paket grädde i handen, också det med animaliska naturliga transfetter! Hennes konstaterande om beslutet inom COOPs ledning gav först intrycket att de farliga transfetterna skulle tas bort, men sen halkade det ändå in ”högst 2 %” och då handlar det ju fortfarande om transfetterna från delvis härdade fetter. I samband med det i övrigt vilseledande programmet var detta ytterligare en förstärkning av den vilseledande tongången i hela programmet.

Vi anmäler därför programmet för vilseledande information, brist på saklighet och i synnerhet en skrämmande partiskhet, som bibringar lyssnarna uppfattningen att det är de animaliska fetterna från det svenska lantbruket, som ska elimineras, för att sänka konsumtionen av transfetter, utan att skilja på de industriellt framställda och de naturligt framställda, som vi använt i många tusen år i vår kost utan att få effekter som vi nu ser efter införandet av industrifetterna.

Hälsningar
Bengt Ingerstam
Ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan
fristående konsumentorganisation, såväl från näringslivet som partipolitiken

PS
För mer information om den sedan länge pågående kampanjen emot de härdade fetterna och de därmed relaterade industriella transfetterna, hänvisas till vår hemsida:
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/saker/margarin.html
där finns också länkar till flera svenska experter som uttalat sig i frågan.