Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
              - för ökat konsumentinflytande -

 

Hultsfred 2008-02-20
Kampanj: Fiske, Märkning av fisk, Märkning
  Bilaga: bilder

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Vilseledande märkning
av fisk som INTE är torsk


Lars Thelander AB i Lindome säljer till butiker, i detta aktuella fallet ICA Ekängen i Eskilstuna, Polartorsk (Boreogadus saida) som TORSKFILÉ. Även i texten på baksidan med recept på tillagning skriver man ”Torsk i ugn”.

Det latinska namnet i små bokstäver på framsidan är i och för sig korrekt för polartorsk. Men beteckningen Polar används lösryckt från namnet ”TORSKFILÉ” och det ger intrycket av att det är TORSK från Polartrakterna och inte Polartorsk, som är det rätta namnet på denna avlägsna släkting till torsken.

Man får inte begära att konsumenterna ska kunna alla latinska namn på fiskarterna, men trots att man här angett rätt latinskt namn, ger förpackningen (avsiktligt) intrycket att det här är TORSKFILÈ. Storleken på bilden på framsidan underlättar också att tolka det så.
Korrekt text borde ha varit
Filé Polartorsk
Uppgiften på baksidan om fångstzon FAO 61 samt ”producerad i Kina” borde ju för en insatt person (som en ICA-handlare borde vara) inte ge belägg för att det rör sig om torsk från Polarvattnen. Det är beklagligt att butikerna måste vara så fokuserade på låga priser att allt går att köpa in och säljas till icke ont anande konsumenter. I detta fall fattade kunden misstanke då paketet öppnades och man såg de små filéerna och kontaktade oss då för att få besked.

Vi tycker det är beklagligt att företag i fiskebranschen inte vet bättre, eller medvetet lurar konsumenterna på detta sätt. Kopia av denna anmälan går också till Miljöförvaltningen i Göteborg, som vi antar har hand om kontrollen av företaget samt till Miljökontoret i Eskilstuna, som borde agera på säljstället, samt till ICA Handlarna som borde informera sina handlare om vad som gäller – det är inte första gången vi anmält fiskpaket som just inköpts i ICA-butiker.

För att snabbt få ut detta på marknaden publicerar vi det på vår hemsida www.konsumentsamverkan.se och förväntar oss att snarast få svar på brevet så vi kan lägga ut kommentarerna också, dels allmänt från Livsmedelsverket och dels från Miljöförvaltningen i Göteborg om vidtagna åtgärder. Samma sak förväntar vi oss från Miljökontoret i Eskilstuna och kanske kan vi hoppas på en kommentar från ICA centralt, så vi kan informera de svenska konsumenterna att det lönar sig att se upp och anmäla felaktigheter.

Bilaga: bilder
upp

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se