Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Chicken Race
2007-08-17 Publicerat i SKN nr 65


Chicken Race 1 2 3

Projektet Chicken Race har pågått sedan 2005 och avrapporteras nu till Konsumentverket, som ekonomiskt bidragit till arbetet med projektet. Det kommer inte att avslutas utan fortsatt utvecklas med hemsidan som bas. Det är främst tre områden som framtonat

  1. reklamen
  2. 39:90 (prisdribblet)
  3. förpackningshysterin (eller anpassningen skulle man kunna säga)

som har det gemensamt att man lurar av oss konsumenter mera pengar och samtidigt hotar gemensamma intressen för oss alla och samhället och inte minst Planeten och Klimatet. Vi har ansett det vara viktigt att fokusera på hur marknaden inte fungerar på ett för oss konsumenter tillfredsställande sätt. Vi har också velat väcka behovet av att vi konsumenter själva bygger vår organisation och engagerar oss som konsumenter. Därför fokuserar vi i detta SKN just de tre områdena.

Vi konsumenter är den BETALANDE parten på marknaden, såväl för varor och tjänster, som kostnaderna för dessa tre ”metoder” för att lura oss. Vi vill därför bygga vidare och bygga ut KONSUMENTKRAFTEN, som en av marknadskrafterna och göra Sveriges Konsumenter i Samverkan till en starkare och större, genuin konsumentorganisation, där vi alla kan medverka, påverka och styra – för allas vårt bästa och med hänsyn till konsumtionens effekter på vår ekonomi, hälsa samt samhälle för en uthållig utveckling.

Läs här mera om hur du kan medverka.

upp