Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Hälsopåståenden

Vad är ett hälsopåstående?
Ett hälsopåstående innebär att en produkt får marknadsföras med hälsoeffekter, alltså som ett livsmedel som kan påverka vår hälsa positivt. Om en producent i sin marknadsföring vill påstå att en produkt har vissa hälsofrämjande egenskaper måste detta styrkas vetenskapligt.

För att få använda benämningen allmänt hälsopåstående för en produkt krävs det därför att den uppfyller två saker d v s en så kallad ”tvåstegsprincip”:

Steg 1 Det ska finnas ett erkänt samband mellan kost och hälsa.
Steg 2 Sambandet ska kunna kopplas direkt till produktens näringsinnehåll.

Vem/ avgör om ett påstående stämmer?
Det går till så att producenten ansöker och en expertpanel utsedd av SNFs forskningsnämnd granskar och godkänner producentens dokumentation.

Vart vänder man sig om hälsopåståenden om en produkt inte stämmer?
Om du är missnöjd och vill klaga på en hp-info-märkt produkts påstådda hälsoeffekt ska du vända dig till Bedömningsnämnden för Kost-/Hälsainformation, BKH.

Läs mer om Hälsopåståenden och BKH på www.hp-info.nu


upp