Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Konkurrens
2003-04-15


Konkurrens - vem tjänar på det?


Konkurrensen är inte till för konsumenternas bästa. Men det påstås så från både ministrar, myndigheter och näringsliv. Just därför borde vi ifrågasätta deras påståenden.

Konkurrensens egentliga avsikt är att öka den egna marknadsandelen och vinsterna genom att få bort konkurrenterna eller minska deras andel på marknaden. Alltså är konkurrensens inneboende mekanism att eliminera de andra konkurrenterna i en strävan efter monopol.

Det är som i en idrottstävling, det gäller att vinna över konkurrenterna, de medtävlande.

Man kan också säga att konkurrens är som atombomben, använd som hot är den effektiv och kan ge eftersträvade effekter, men utlöser man den och använder den i praktiken blir det en katastrof.

Dessa frågor ska vi diskutera vid en nordisk konsumentkonferens i Stockholm den 24 april.
Bengt Ingerstam från Sveriges Konsumenter i Samverkan, som har väckt denna debatt, medverkar med ett anförande "Kan konkurrens lösa alla problem?"

Mer om konferrensen (pdf) >>
Pressmeddelande >>
Läs hela föredraget av Bengt Ingerstam >>

upp