Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Konkurrens
2002-12-02

Konkurrens - bra för vem?

Ofta konkurreras det med lägre priser och påstås att detta gynnar konsumenterna, men är det hela sanningen eller kanske helt enkelt vilseledande?

Om det nu hade varit bra för oss konsumenter kanske vi skulle ha behövt anstränga oss för att få det, men nu behöver vi ju inte det. Stora transnationella kedjor står på kö för att få "konkurrera". Varför ska vi få det så bra, utan att vi gör något? Är det något annat man vill åstadkomma?

Konkurrensens innersta mening är egentligen att eliminera konkurrenterna. Med olika medel, t ex reklam, företagsuppköp, priskrig, även profilering på lågpris, etableringar och många olika strategiska drag försöker företag skaffa sig fördelar.

Det kan vara fördelar som ökade marknadsandelar eller ökade vinster men alltmer börjar vi konsumenter få upp ögonen för att man med lågpriskonkurrensen skaffar sig möjligheter till större inköp och lägre inköpspriser för att ytterligare kunna konkurrera med ännu lägre priser
o s v och på så sätt både slå sig in på en marknad och skaffa sig en markandsandel och position.

Det här ökande fenomenet med intensiva lågprissatsningar börjar bli oroande och vi vill granska det därför att det förekommer en spridd uppfattning att släpper man bara in flera konkurrenter så kommer priserna för konsumenterna att sjunka. Men man är inte helt klar för sig vilka långsiktig konsekvenser det också kommer att få för konsumenterna, hälsan, miljön, etiska hänsyn, resursåtgången och annan utslagning och utflyttning.

Detta är en effekt som senaste decennierna, med den ökande globaliseringen blivit vanligare och det märkliga, eller kanske inte det märkliga, utan det naturliga har blivit att den som säljer till lägsta pris också blir rikast. Ett talande exempel är Wal Mart inom livsmedelshandeln, som har erövrat det ena landet efter det andra och senaste åren t o m slagit sönder stora konkurrerande kedjor (nyligen i USA). Den medvetna strategin är att ta ett land i taget, eller en ort i taget. Eftersom man är så globalt stora klarar man det. Vi har just nu LIDL på väg in i Sverige och de har redan startat etableringen i Finland och det börjar komma rapporter om hur deras framfart utvecklas.

Lågpriseffekten som man lovar ska bli effekten av ytterligare etableringar och att vi därigenom kommer att få lägre priser, som man påstår skulle vara ett önskemål från konsumenterna, kan mycket väl infrias på kort sikt. Men det kommer då att innebära att flera perifera geografiska etableringarna kommer att etableras. Det kommer att innebära att vi kommer att behöva åka längre sträckor för att kunna handla "billigt", samtidigt som folk utan bil inte kommer att kunna utnyttja denna möjlighet och med utslagning av citybutikerna blir effekten än mer tragisk för dessa.

Vi vill därför analysera vad det får för effekter på produktsortimentet, kvalitetsaspekterna ur många vinklar och även hälsomässiga, hänsynen till miljö och etiska värderingar som vi konsumenter värnar om, tillsammans med ett skäligt pris på en förhoppningsvis bra vara.

Nyligen använde sig LIDL, ett tyskt lågprisföretag, av ett raffinerat lobbytilltag genom att informera både ministrar och pressen om att man motarbetades och förhindrades att etablera sig på många orter i Sverige, något som sades skulle skapa ökande konkurrens och ge lägre priser. Vår konkurrensminister gick ut och sa att vi måste ändra lagstiftningen för att möjliggöra för utländska lågpriskedjor för att etablera sig i Sverige.

Motståndet har framförallt kommit från lokala politiker som insett att detta hotar det lokala näringslivet och att etableringarna kommer att ske alltmer externt och innebära mera bilåkande och utarmning av cityhandeln. Från bl a tyska undersökningar har man konstaterat att t ex LIDL vare sig svarar på frågor eller uttalar sig när det gäller deras policy rörande miljö, ekologi, uthållighet, etik och mycket annat. Deras affärskoncept omfattar helt enkelt inte andra värderingar än låga priser och ökad lönsamhet för dem. Någon dialog önskar man inte med konsumentorganisationerna.

Priset är och har alltid varit en enkel kommunikationsväg till konsument för att stimulera till köp. Effekten av detta är att vi otaliga gånger blivit lurade. Vi kan bara se t ex falukorven här i Sverige, där de existerande tre blocken slåss om konsumenterna med priser t o m under 20:-/kg. Man kan undra vad man egentligen erbjuder, vilken kvalitet och vad man egentligen får när man köper en köttprodukt som falukorv för 20:- inkl moms. En rundfråga till producentledet borde kunna avslöja hur spelet går till.

Mekanismen med det låga priset är egentligen mycket enkel. Den som säljer till lägsta priset kommer att kunna sälja mest. Därefter med större inköpsvolym kan man sedan pressa producenterna ännu lägre och köpa ännu billigare och sälja ännu billigare och på så sätt fortsätta ruljansen att skaffa sig marknadsledande position Påverkansmöjligheterna på producenterna blir näst intill total och producenterna blir mer eller mindre livegna eller utmanövrerade. I detta spel utgör väl produktegenskaperna inte någon större faktor. Dessutom får man på detta sätt en möjlighet att styra också konsumenterna, som har svårt att välja med så stora prisskillnader. Man utmanövrerar helt enkelt både konsumenter och producenter.

De globala stora handelskedjorna som vill in i Norden, väljer att ta bit för bit av marknaden. Man väljer ut ett land, några städer och så går tåget och man placerar sig definitivt för att sedan gå vidare. Framtidsutsikterna hotas inte bara av den tyska LIDL-kedjans intåg utan även andra står på lut. Wal Mart kommer, det är bara en tidsfråga. Dessa stora giganter har för avsikt att bli ännu större och drivkraften utgörs av att tjäna mer pengar. Familjen bakom Wal Mart är numera världens rikaste familj.

All konkurrens är inte skadlig, men det är graden av konkurrens och motivet för den som ökar skadligheten. Att ha en monopolliknande position innebär inte att det skapas någon stimulans för vare sig ökade kvalitetsansträngningar eller lägre priser utan det ledande företaget kan i stort sett bestämma vad de vill, produktinriktning och prisnivå. Den ideala konkurrensen borde vara att de tävlande företagen skulle konkurrera med kvalitet och ökad valmöjlighet för konsumenterna, alltså konsumenterna före konkurrenterna.

På en marknad där det finns ett antal konkurrenter har man inte målet att det ska bli fler utan
använder sig av alla sedvanliga konkurrensmetoderna för att det ska bli färre, på väg mot monopol men riktigt så långt når man inte. Vi kan se den effekten på marknaden i dag, där några stora kedjor har nått en situation av oligopol och inte vill kämpa för att slå ut ytterligare någon konkurrent. Kostnaderna skulle bli för stora.

Dessa synpunkter är inte vanliga i debatten utan man hyllar konkurrensen ohämmat i tron att den löser alla våra problem och ger konsumenterna det man påstår att de vill ha - lägre priser.

upp