Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: EU

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2001-06-21
Konkurrensdagen Välja Vinna

Den 11:e juni hölls EUs konkurrensdag och Sveriges Konsumenter i Samverkan deltog på konferensen Välja Vinna i Stockholm. Kommissionär Mario Monti berättade om konsumenternas nyckelroll. Vi har mycket att tjäna på att lagstiftningen tillämpas så att konsumenterna får fler valmöjligheter. Dessutom kan reglerna se till att priskonkurrensen verkligen fungerar. Bilsektorn är ett område där kommissionen angripit metoder som hindrar parallellimport eller upprätthåller för höga priser: Opel bötfälldes 1998 och andra ärenden mot DaimlerChrysler, Renault och peugot visar att företagen måste granskas.

Ett annat intressant område är DVD-skivor. Kommissionen har reagerat på många klagomål från privatpersoner eftersom regionkodningssytemet gör att man bara kan spela upp skivor från samma region som DVD-spelaren är kommer från. Det innebär att DVD-skivor som köpts i USA eller Japan inte kan spelas med DVD-spelare i Sverige och EU. En annan fråga som vi drivit från konsumentorganisationernas sida gäller sammanslagningen av företagen Time (som ingår i samma koncern som CNN) och internetbolaget AOL. Eftersom mediakoncerntration kan göra utbudet både sämre och mer ensidigt har EU slagit fast hårda villkor för att inte AOL skulle få en dominerande ställning.

Konkurrensdagens aktiviteter och presentationer visade också att konsumenterna måste bli mer medvetna och göra kunniga val - t ex på miljöområdet eller när det gäller att kräva att butikerna tar hem rättvisemärkta produkter. "Konsumentdemokrati" kan det kallas och det behöver utvecklas!

Läs mer på Konkurrensverkets hemsida: http://www.konkurrensverket.se Klicka vidare till "Våga handla" och läs mer om vad myndigheterna tycker att vi konsumenter ska göra för att pruta, klokhandla osv. Allt för att göra livet lite lättare, lite billigare och lite smartare nästa gång du handlar. Bli kaxigare, våga handla!


Upp sida