Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Skampålen
2005-03-16

Lägre pris och mera vatten

I frysdiskarna tar importerade kycklingfileér allt större plats. De är billigare än de svenska men innehåller också dubbelt så mycket vatten. För att kunna möta den utländska konkurrensen väljer svenska livsmedelskedjor som ICA, Coop och Axfood att importera billiga kycklingfiléer insprutat med dubbelt så mycket saltvatten som i svenska kycklingfiléer.

- Vad hade vi väntat oss? Man pressar inte priserna utan att samtidigt pressa kvalitén, säger Bengt Ingerstam, ordförande för Sveriges Konsumenter i Samverkan.

När Coop övergav det egna varumärket Blåvitt och ersatte det med lågprismärket Coop Extra ändrades mängden insprutat saltvatten i de importerade kycklingfileérna från 10 till 20 procent. Coop skyller den ökade vattenmängden på marknaden och lågpriskonkurrensen, Detsamma gäller för kedjorna ICA och Axfood. Mer insprutat vatten sänker visserligen kilopriset men konsumenten får betala för en femtedel vatten.

- Det tråkiga är att kedjornas egna märkesvaror lurar konsumenten till att tro att varan håller en hög kvalité och att dessa produkter är att lita på, men det är långt ifrån hela sanningen. Det här är bara ytterligare ett argument till att kraftigt ifrågasätta de egna marknadsvarorna, säger Bengt Ingerstam.

Branschorganisationen Svensk Fågel har satt sin kvalitetsgräns vid 13 procent vatten och säger till Ekot (SR) att de i sina tester upptäckt att kvalitén och smaken försämras om mängden vatten ökar mer.


- På P1 Konsument från den 16 mars tas just denna fråga upp. Lyssna här >>
- Läs mer om EMV på hemsidan >>

upp