Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2001-08-09
Uppdaterad 2007-10-24


Nej tack till reklam!

Så här gör du för att slippa reklam:


Oadresserad reklam
Sätt upp en skylt med texten "Nej tack - ingen reklam" på brevlådan eller dörren.

Du kan beställa skylten från oss genom att sätta in 20 kr (inkl. porto) på vårt plusgirokonto 35 03 71-1 - Konsument-Forum

eller....

Ladda ned bilden ovan och själv skriva ut den, packa den i plast och tejpa upp den på din brevlåda.

E-postreklam/spam
Numera är det förbjudet att skicka e-postreklam som inte är beställd, så kallade "spam". Om du ändå får spam kan du anmäla detta till Konsumentverket.

I dag gäller förbudet endast spam skickade från Sverige men vi förespråkar och kräver att våra datorer ska lämnas i fred, alltså ett total förbud för dessa så kallade SPAM. Liknande regler gäller dock inom hela EU, både för e-postreklam, reklam via fax, SMS, MMS och automatiska uppringningar.

Följ utvecklingen här på vår hemsida.

NIX-registret

Spärra adresserad reklam
Nix adresserat - 020-55 70 00 Hit ringer du för att för att få din adress spärrad.

Efter det skickas en blankett ut till dig som du fyller i, undertecknar och skickar in. Du kan också vända dig direkt till det företag som skickat ut reklamen.
Läs mer >>


Spärra telefonförsäljning
till privata nummer

NIX-Telefon - 020-27 70 00 och följ instruktionerna.

Alternativt så kan du skriva till Nix-telefon, Box 600, 833 24 Strömsund, och begär att få slippa telefonförsäljning. För mer information www.nix.nu

Frågor om NIX
Privatpersoner kan även ställa frågor om NIX-Telefon.
Ring 08-738 40 70

Företag kan inte anmäla sig hos NIX-Telefon - Men som företagare finns naturligtvis möjligheten att begära reklamspärr hos de företag som säljer kontakt- och adressinformation. Hur spärren fungerar och är upplagd är dock individuell för varje företag och vi ber er därför kontakta dem direkt. Läs mer >>

upp