Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-12-06  


N O   M O R E   C O M M E N T S

Vi har redan sagt vårt, se här några axplock:
Det finns säkert fusk och girighet i de flesta branscher, även i finanssektorn har det ju visat sig. Nu krävs en större respekt för oss konsumenter, det räcker inte med mera lagar och etiska regler, om inte moralen finns för att tillämpa dem.

Nu drar vi igång "Framtidens mat - på konsumenternas villkor".
Ställer ni upp på detta gemensamma projekt - i Samverkan? Frågan ställs till både producenter och handel. Hör av er då.

Men vi uppmanar även konsumenter att vara med i detta arbete, ställ upp bakom Sveriges genuina konsumentorganisation, med enbart konsumenter i styrelsen, vår egen organisation.
upp