Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Produkttester
2007-06-08 Publicerad i SKN nr 60


Produkttester
- våra egna och andrasProdukttester kommer framöver att omfatta sådana gjorda av oss själva, lokala grupper eller som en förteckning över andras tester. Endast prenumeranter och medlemmar har fri tillgång till dessa. Klicka här för att få information om hur du kan få del av resultaten.

Detta är en service till våra medlemmar och för att underlätta att hitta, just när man behöver en viss test. Dessutom gör såväl dagstidningar som periodiska ”magasin” ett otal tester. Men just när jag ska ha tag på en test om t ex planteringsjord kommer man inte på var man såg det, i ICA Kuriren eller Allt om Trädgård. Dessutom har man ju inte alla tidningar. Vi kommer att hänvisa till tester som ligger ute på nätet, så att de lätt går att hitta. Undantagsvis med uppgift om tidning och nummer samt årgång, för möjligheten att hitta dem på ett bibliotek.

Våra egna produkttester eller produktanalyser kan vara gjorda av en person eller flera, lika väl som vin-tester görs av en ”expert” medan kräftor oftast testas av en testpanel. Speciella analyser kommer med inriktning på ”klimataspekter”, d v s produkter vi bör avstå ifrån då de är ett oacceptabelt slöseri med resurser. Ett exempel på hur dessa tester kan se ut finns utlagt och presenterades i SKN 59, Souperb Seasonal Spicy Chicken Rice, som fick 5 tummar ner.
upp