Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2001-08-10


Hellre 1 miljon träd i skogen
- än 50 miljoner kilo DIREKTREKLAM i svenska brevlådor varje år!

Reklamen och miljöproblemen, hand i hand

Regnskogar skövlas, världens klimat hotas, djur och växtarter utrotas. Människor skövlar, ja vi sågar av grenen vi sitter på, för att bl.a. förse hamburgerindustrin med billiga köttråvaror. Industrier har byggts upp. Olja, kol och uran har exploaterats. Nya kemikalier skapas och sprids i hela ekosystemet. Vi har delvis påtvingats en ohållbar livsstil, mycket med reklamens hjälp.

1 miljon träd skövlas varje år i Sverige för att bli till papper som ska spridas som "skräp" i våra brevlådor. Brevlådereklam till vilken nytta?

Jo, för att styra våra inköp mot allt mer onyttiga varor, farligare kemikalier och mera långvägsmat i miljöfientliga emballage. Detta är den nya livsstilen med snabbmat och burkmat. Det är med extrapris man stimulerar oss till att köpa mer och dyrare vatten + kemikalier i plastflaska (läsk). Så tjänar man mer pengar samtidigt som man bygger upp sopbergen och förstör miljö och resurser.

1 miljon träd i skogen offras på "tillväxtens altare". Behöver vi tillväxt i avfall och sopor?

1 miljon träd som borde fått stå kvar för att kunna ta upp koldioxiden från bilavgaserna och den övriga förbränningen men som istället går via brevlådorna raka spåret till soporna för att sedan eldas upp. Utvinna energi heter det. Det blir 50 miljoner kilo papper som ger ännu mer koldioxid när det bränns upp. Hade träden fått stå kvar hade de tagit upp koldioxid och gett syre tillbaka, nu får vi lika mycket koldioxid mer som vi skulle fått mindre i stället. Dubbeleffekt på miljön och en ökad växthuseffekt. För det här betalar vi 5 miljarder kronor! Frivilligt eller påtvingat.

Pappret från dessa 1 miljon träd ska också blekas, ofta med klor. Så skapar vi "Döda havet" i Östersjön med fiskdöd, säldöd och dioxiner. Det krävs nästan ett helt kärnkraftverk för att producera den energi som går åt till att framställa pappret - pappret till ingen nytta. Visst är vi praktiska vi människor när det gäller att skapa sysselsättning, men någon meningsfull sysselsättning är det ju inte.

Vi medvetna konsumenter väljer "Hellre 1 miljon träd i skogen än 50 miljoner kilo skräp i brevlådorna". Skogen för mer nytta där den står. Den är jordens lunga.

Framtidskonsumenten ska nu göras om till "sopsorterare" och man vill få det till att vi är källan till problemen. Men källan är reklamen, denna gaspedal som bara accelererar vår vansinnesfärd mot det ofrånkomliga kaoset.

Reklamen är vårt största miljöhot och ett hot mot hälsan, ekonomin och framtiden.

Det investeras 30 miljarder (30 000 miljoner) kronor per år i reklamkostnader - inbakat i varupriserna. Med alla påslag och moms ovanpå betyder detta att vi konsumenter tvingas betala minst 60 miljarder i skattade pengar, eller om man räknar det per person så blir summan drygt 7000 kr per person och år.

Hur ska någonsin våra myndigheter och forskare kunna bli av med avloppsslammet och sopberget? Flytta det kan man, bränna upp det kan man, lägga ut det på åkrarna vill man. Men man kan aldrig på så vis bli av med det! Men vi konsumenter kan minska avfallstillväxten! Det är med våra pengar som styrmedel vi ska kunna göra det och inte lämna över dem till andra som då utnyttjar våra pengar som maktmedel mot oss. Men för att kunna göra en insats som konsumenter måste vi få köpfrid, själva få bestämma vad som är bra för oss, det ska inte Posten, ICA, KF, DAGAB m.fl. göra.

Vi kan aldrig få effekt på miljöarbetet om vi inte "lättar på gaspedalen", d.v.s. reklamen. Enklaste sättet att hjälpa miljön är att börja tacka nej till det vi inte behöver. Vi börjar med direktreklamen. Med en dekal på brevlådan säger vi "Nej tack!" till den oadresserade reklamen.

Den här auktionen ingår i en större kampanj som syftar till en uthållig konsumtion. Där ingår att vi börjar handla närskaligt, d.v.s. i närmaste butik, eller direkt från närmaste producent. Närheten är viktigast inte storleken (på produkten). Vi handlar så oemballerat vi kan, undviker all engångsplast, ber att få varorna i papper i den manuella disken, tar en kasse med till butiken och köper avfallspåsar billigare och miljöskonsammare. Mera färskvara och mindre burkar. Då minskar vi problemen med långa transporter, sopberget, resursslöseriet och konserveringsmedlen. Handlar vi alternativodlade grönsaker minskar de miljöförstörande effekterna av vårt kemikaliserade jordbruk.

Så här gör du för att spärra Din adress för adresserad reklam:
Ring SWEDMAs register Nix adresserat, tel 020-55 70 00.
Begär att få bli uppsatt på listan över adressater som inte vill ha adresserad reklam.
Du kan också vända dig direkt till det företag som skickat ut reklamen.

Kolla sedan på all adresserad reklam du får, det ska stå angivet vilken adresskälla man använt. Många andra register har köpt från de två stora och kan ligga kvar länge med Din adress.

Du kan fastna i något enskilt register om Du utnyttjat ett erbjudande. Se då snabbt till att spärra Din adress om Du inte vill ha mera reklam.

upp