Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan

Marknadsföring och reklam

Reklam

Direktreklam
Ögat på marknaden
Reklam riktad direkt till barn
SPAM
SKIS granskar reklamen - Hjälp oss hitta den!
Så här gör du för att slippa reklam
Vad kostar reklamen?
Nej tack till reklam!
www.klagareklam.se - Denna webbsida har till syfte att samla upp information om ett antal så kallade egenåtgärdssystem i Sverige.

Egenåtgärdssystem är ett samlingsnamn för något som förenklat kan delas upp i etiska råd samt reklamationsinstanser.
Läs mer om Markandsföring och reklamKontakta oss