Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-12-04 Publicerad i KR nr 7 samt SKN nr 74


Telefonkatalogerna skapar enormt engagemang


I förra numret av nyhetsbreven kommenterade vi en artikel i SvD och mångas reaktioner på slöseriet. Nu har vi fått ytterligare reaktioner, tack för det. Vi vidarebefordrar tipset till dig som tycker det är ett onödigt slöseri. Hela projektet med telefonkatalogerna har blivit ett stort reklamföretag, som bygger på att sälja annonser och då måste man nå många. Vi lovar att inte annonsera i nästa års katalog. Avbeställ därför katalogerna här.

Men nu vill vi gå ett steg längre! I genomsnitt är vikten 1,54 kg per sats. Har någon vägt DN eller SvD en lördag och kollat hur mycket annonsutrymme de har? Kollar du villaannonserna, reseannonserna, bilannonserna, bioannonserna eller jobannonserna. Kanske någon gör det någon gång. Varför kan inte detta också läggas på nätet? Man behöver ju inte belasta alla bara för att kanske någon tänker gå på bio i Stockholm eller köpa ny bil. Har du vägt din direktreklam någon gång? Det är mellan 30-40 kg per år, d v s 20-23 telefonkataloger per år, eller 2 i månaden!

En av våra medlemsorganisationer, Konsument-Forum, har drivit dessa frågor sedan 20 år och även tagit fram dekaler att sätta på brevlådan. Börja med att beställa en dekal och information för 20:- på pg 35 03 71-1 hos Konsument-Forum. Varför inte låta Konsument-Forum ta hand om just kampanjen och specialisera på den onödiga och resurskrävande reklamen. Du kan bli medlem för 100:- och får då dekalen gratis. Meddela också ditt intresse för att jobba med i kampanjen och i organisationen. En chans för att ”folket reser sig mot slöseriet”.

upp