Sveriges Konsumenter i Samverkan              

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
1998-04-23
Roundup-reklam fälld av 
Marknadsetiska Rådet

Reklamen för bekämpningsmedlet Roundup har fällts av Marknadsetiska Rådet. I reklamen hävdar tillverkaren Monsanto AB att giftet bryts ned snabbt och att "det inte finns kvar i det ekologiska kretsloppet". De hävdar även att "det som är giftigt för växter behöver inte vara farligt för människor och djur".

Reklamen anmäldes för misstänkt brott mot 6 § marknadsförinslagen (SFS 1997:1) om vilseledande reklam. Monsanto AB har genom denna vilseledande reklam ökat försäljningen av Roundup. Enligt tidningen ATL 971031 har användningen av Roundup ökat snabbt i Sverige. I Skåne pratar man om att användningen av Roundup femdubblats under några år, enligt ATL. - Det finns inga harmlösa bekämpningsmedel, säger Peter Bergkvist på kemikalieinspektionen till ATL. Enligt ett pressmeddellande från           amerikanska Monsanto 960429 ska företaget investera över $ 200 miljoner för att öka produktionen av Roundup, främst för att sälja ihop med de nya
genmanipulerade grödorna man också tagit fram. Dessa GMO-grödor säljs i ett paket till bönder som måste köpa Roundup samtidigt som man köper GMO-utsäde. 

Marknadsetiska Rådet ska se till att företag följer de etiska regler som finns när det gäller reklam. Dessa regler har tagits fram av den internationella handelskammaren ICC. Marknadsetiska Rådets huvudmän är ICCs svenska nationalkommitté.

Rapporterat av Martin Frid
 


Upp sida