Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-06-26  
Näringslivet granskar sig själva

Om du tycker att en annons eller annan marknadsföringsåtgärd strider mot de etiska reglerna kan du anmäla annonsören till Marknadsetiska rådet - MER (www.marknadsetiskaradet.org).

Detta är ett organ där näringslivets representanter granskar, friar eller fäller. Några sanktionsmöjligheter finns inte. Här visar vi ett aktuellt exempel, RSFU, vars annonsering friades med motivet att det var ett humoristiskt anslag. Visst har funktionen en viss betydelse, självsanering kan man kanske tro, men läs några exempel, ofta går det mesta fritt med argumentet om humor. Jo visst, reklam ska tydligen vara humor och inte upplysning under ansvar.

Om du tycker att en annons är vilseledande marknadsföring anmäler du det till Konsumentverket. Tyvärr har de prioriterat bort marknadsföring av livsmedel, så då får vi hjälpa till med att publicera dåliga exempel på vår hemsida under ”Ögat på marknaden” och där antingen ”Chicken Race” eller ”Skampålen”.

Så här skrev MER om det aktuella fallet om RSFU och deras kondomannonser:RFSU anmäldes för en kampanj där kondomer av märket Love Support marknadsfördes med texter som ”Gör en god gärning. Skaffa ett ligg”, ”Många tillsammans kan göra stor skillnad” och ”Vill du rädda världen? Ligg oftare”. I mindre stil i annonserna fanns texten ”När du köper Love Support-kondomer går 5 kr till kampen mot hiv/aids i Zambia”.

Anmälaren menade att annonsen uppmanade till tillfälliga sexuella förbindelser och att det är moraliskt förkastligt och direkt farligt att undanröja unga människors betänkligheter kring sådana förbindelser.

Rådet ansåg
dock att det fanns ett uppenbart och tydligt humoristiskt anslag och friade annonserna. Mer i detalj kan läsas här.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss