.Sveriges Konsumenter i Samverkan

 
SPAMMING en ökande epidemi!

Spamming är benämningen på oönskad e-post med främst reklam, men även propaganda.

I den statliga utredningen ”Konsumenträttigheterna i IT-samhället, där bl.a. Bengt Ingerstam sitter med som expert, har denna fråga uppe till behandling. Näringslivet gör i denna utredning vad som går för att undvika lagstiftning medan vi från konsumentsidan propagerar för vår demokratiska rätt att dels ha friheten att slippa men också friheten att välja.

I USA finns en mycket aktiv organisation via Internet som jobbar för att stoppa SPAM, även i Europa finns en sådan organisation, EUROCAUCE.  I flera länder har man redan nått framgångar, Österrike fick i juli sin lag. Italien har också lagstiftat.

Efter aktuellt inlägg från näringslivsrepresentanter till utredningen har vi gjort följande inlägg:Det förvånar mig inte att representanter för handeln vill ha friheten att påverka oss konsumenter även om det förorsakar oss en del besvär (ytterligare, redan brevlådan är en katastrof!). Men konsumenternas synpunkter måste numera väga minst lika tungt som näringslivets.

Konsumenter i Samverkan anser att det är dags att lagstifta om konsumenternas frihet att få vara ostörda och inte behöva acceptera allt intrång i vår privata sfär (hemmet via brevlådan, telefonen, faxen och datorn - som vi inte kan stänga av när reklamen kommer, som fallet är med TV'n). Det är ju fråga om ett hemfridsbrott!

Den enklaste lösningen är att intresserade konsumenter får prenumerera på "information" om produktområden de vill välja själva. Friheten att välja är en demokratisk rätt, men vi har inga demokratiska skyldigheter att "be att få slippa". En sådan lösning tillfredsställer alla, inte bara oss som vill slippa utan även de som vill ha spam. Det borde också vara busenkelt för handeln och producenterna att få tillgång till dessa maillistor och de behöver inte anstränga sig längre och inte heller få irriterade reaktioner från "ovilliga" konsumenter.

Sen vill jag tipsa om en artikel i Computerworld om den nya lagen i Österrike som förbjuder spam! Kan Österrike så kan Sverige.
 

Bengt Ingerstam
Konsumenter i SamverkanHar du synpunkter, hör gärna av dig till Bengt Ingerstam.

Tillbaka    Hem