Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


SPAM
- benämning på oönskad reklam eller propaganda via e-post

Nyheter
Vad är 'spam'? - en FAQ
Vår aktion mot 'spam'
EuroCAUCHE - speciell hemsida om "spam"
Läs mer om Internet

Nyheter
2006-03-10 Varning för falska mail från påstådda banker
2004-04-01 Äntligen förbud mot obeställd e-postreklam!
Från och med den 1 april 2004 är det förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor. Lagen gäller inte alla typer av "spam", utan bara meddelanden som har ett kommersiellt budskap.

konsumentverkets hemsida hittar du mer information om hur du gör och vad du kan anmäla. Anmäl obeställd e-postreklam här >>
(OBS! Om du har fått e-postreklamen före den 1 april kan du inte anmäla den.)
2003-11-06 Tala om vad Du tycker om ”spam”? - Enkät
2001-11-14 Samlad Europeisk aktion mot 'spam'
2001-11-09 Uttalande från gemensam Europaaktion mot 'spam'
  upp