Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -

Hultsfred 2006-07-04


Till: Generalsekreterare
Sune Hellströmer
Svenska Fotbollförbundet
Box 1216
171 23 SOLNA

Socialt ansvar även inom fotbollen

Såväl organisationer som företag anammar alltmer program för Socialt Ansvar. Ibland kallar man det etik eller moral.

Ett olyckligt fall av kommersialism, utan socialt ansvar, är just nu aktuellt ihop med fotbolls-VM. Det är FIFAs licensiering av Nestlé-produkten ”Official Licensed Breakfast Cereal” innehållande 35,4 % socker och marknadsföring riktad till barn, med FIFA i centrum och påståenden som: ”häll mjölk över frukostflingorna och vänta på förvandlingen”.

Man har alltid förknippat fotbollen med en positiv verksamhet för ungdom och att man värnar om ungdomen, deras hälsa och fysiska aktiviteter. Inte minst nu med den snabbt ökande epidemin med fetman och därmed även typ-2 diabetes och högt blodtryck, borde det ligga i idrottens intresse att medverka till ökad fysisk aktivitet med tanke på hälsan, speciellt bland ungdom. Detta borde då kopplas till en sundare kosthållning och definitivt inte förleda ungdom att öka sitt sockerintag, med ”flingor” i form av FIFA-fotbollar.

Naturligtvis ligger huvudansvaret hos Nestlé, men fotbollen borde inte låna sig till denna ”koppling” med osunda barnprodukter med fotbolls-VM som dragplåster. Nestlé säljer i princip socker till barn och tar 85:- /kg för sockret. Resterande innehåll, 55 % rispulver, kostar lika mycket och med andra ord 10 dubblar Nestlé priset på råvarorna, med hjälp av FIFA.

Vi uppmanar er att att via era kanaler göra FIFA uppmärksam på det mycket olämpliga i deras licensiering av Nestlés produkt och att i framtiden iaktta större socialt ansvar på produktsidan när man säljer sin symbol, för att tjäna pengar.

Hoppas detta väcker tankar även för det svenska förbundet i planering av framtida aktiviteter, så man kanske undviker att marknadsföra Coca-Cola t ex – också med tanke på ungdomens problem med fetma/övervikt och hälsotillstånd allmänt.

Vi bifogar för er information den dokumentation som föreligger, där även länk till avsnittet på vår hemsida finns angivet. Likaså bifogar vi pressmeddelandet som skickas ut idag den 4 juli.

Det vore intressant att utveckla dialogen med er om sådan här sociala ansvarsfrågor samt marknadsföringen av diverse produkter till barn. Kanske kan vi hitta en form av samarbete för vår kampanj ”Sockerjakten” där ungdom ska medverka.

Med intresse hör vi vidare från er.

Vänligen

Bengt Ingerstam
Ordförande Sveriges Konsumenter i Samverkan