Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Konkurrens
2006-09-19Livskedjorna möter nu motstånd

De stora internationella livsmedelskedjorna har ”ockuperat” världens marknader med lågpris som vapen. Störst av dem är WalMart. Andra är Carrefour, Aldi, Tesco, Ahold (äger delvis ICA), LiDL, Delhaze, m fl.

Det är ett globalt korståg där endast lågpris räknas tillsammans med inköpsvolymer. EMV, Egna Märkes Varor är en del i spelet. Nu kommer en reaktion från Thailand, där man ser hur Tesco sopar undan alla lokala butiker och företag och regeringen är orolig. Det borde vår f d regering också ha varit. I stället skröt man över att konkurrensen ökat och matpriserna sjunkit (tillsamman med kvaliten och missade arbetstillfällen!)

Läs notisen om Thailands reaktion >>

upp