Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: 'spam'

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2001-04-16
Vad är 'spam'? - en FAQ

Vad är 'spam'?

Massutskick via e-post till mottagare som inte bett att få utskicket.

En del försöker hävda att andra faktorer kan påverka om det är 'spam' eller inte, t ex om man uppger korrekt avsändare, om innehållet är respektabelt, om det finns en adress för att stoppa vidare utskick, om man skriver ADV på ärenderaden etc etc etc - var och en gör sin egen definition för att visa att just deras utskick inte är 'spam'. Men 'spam' är ett distributionssätt - oavsett innehåll - och ovanstående tre faktorer är de enda som avgör. 'spam' ska för övrigt aldrig skrivas med enbart stora bokstäver - gör man det talar man om en viss kött-konserv och inte om ett missbruk på Internet.

'spam' kallas ofta för UCE eller UBE: Unsolicited Commercial/Bulk * E-mail

Hur ska man agera om man får 'spam'?

  • Om det är från en svensk avsändare:

  • Kontakta denne via telefon eller brev och förklara att du aldrig gör affärer med 'spam'mare, och att du kommer att informera din omgivning om att de 'spam'mat och på så sätt skickat ut sin reklam på mottagarens - din - bekostnad utan att bry sig om att be om tillstånd i förväg. Fråga gärna vem som är deras internetleverantör och klaga även där. De flesta repektabla internetleverantörer har i sina villkor att 'spam'ming är förbjuden.
  • Om adress-källa saknas:

  • Anmäl till Datainspektionen ('spam' från svenska avsändare). Avslöja aldrig vilken e-adress su fått 'spam' till - svara aldrig på ett 'spam' vare sig till någon "remove-adress" eller till den uppgivne avsändaren. Gör man det resulterar det ofta i mer 'spam'. Dessutom kan uppgifterna i såväl "From/Från" och "Reply/Svar till" mycket lätt förfalskas. Det är inte ovanligt att 'spam'maren fyller i uppgifterna så att det ser ut att ha kommit från 'spam'marens ovän i hopp om att du och andra ska vålla den falska avsändaren problem...
  • Om du inte själv behärskar konsten att spåra varifrån 'spam'met verkligen kommer:

  • Be någon mer erfaren om hjälp. Vill du läsa en mer omfattande faq om 'spam' och själv lära dig så hittar du en av alla de som finns på http://ddi.digital.net/~gandalf/spamfaq.html . I slutet på den finns länkar vidare.

Är du politiskt aktiv? Ta upp frågan i ditt parti. Tycker partiet att det är rimligt att du ska tvingas betala för reklamutskick tills du själv säger ifrån kanske det finns anledning att fundera en gång till på om ditt parti har fel åsikt och om du kan bidra till att rätta till den - eller om du hamnat i fel parti.


Upp sida