Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-02-10

WiLLY:S lovar bättring

29 januari 2004 anmälde SKIS lågpriskedjan WiLLY:S till Konsumentverket för sitt användande av frasen ”alltid lägsta pris”. Frasen är vilseledande för konsumenterna. Avsikten i annonsen är inte att kommunicera att man tillämpar ”lägsta möjliga pris” som de förmodligen skulle klara att tillämpa, utan att inge uppfattningen hos konsumenten att ”här hittar du alltid lägsta pris”. Nu har WiLLY:S lovat att upphöra med sådana argument och Konsumentverket lägger därför ner ärendet.

Läs anmälan >>
Se bilden >>

upp