Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Märkning
2002-11-21


Bättre ingrediensförteckningar
när 25 procentregeln ändras


EU-kommissionen vill ändra 25%-regeln som gjort det omöjligt att veta vad färdigmaten innehöll. I Sverige har vi sedan länge fått komplett information på förpackningarna. Om EU-parlamentet accepterar direktivet går reglerna igenom 2005. Vi kan konstatera att det är viktigt att lobba dels i Uppsala (Livsmedelsverket) och dels i Bryssel (EU-kommissionen) för att få igenom bättre märkningsregler. Redan 1995 krävde vi:

a.. fullständig och ärlig information och att få svar på det vi vill veta

Problemet har varit att många färdigrätter, t ex djupfrysta varor, innehåller så många produkter. Ett klassiskt exempel har varit den djupfrysta pizzan. I och för sig ingen särskilt nyttig produkt. Men vi vill veta vad den innehåller! Tack vare de nya reglerna kommer det inte längre vara möjligt att bara skriva "ost" utan ostens ingredienser måste också finnas på listan. Om majonnäs ingår ska det framgå vad som ingår. Dock inte i absurdum, EU vill ha kvar en gräns på 2%. För alla ämnen som kan ge allergiska reaktioner kommer det inte att ges undantag (25%-reglen tas bort helt för soja, jordnötter, ägg osv) vilket innebär att allergikerna kan känna sig lugnare.

"Detta är en viktig fråga för alla konsumenter, men för allergiker är det livsviktigt att kunna lita på att alla ingående ämnen och tillsatser deklareras för att man ska kunna undvika livsmedel med kända allergener."
Så skrev SKIS i ett remissvar 2000-09-18 som du kan läsa här >>


Läs mer på EU-kommissionens hemsida:
DG Sanco Food Safety Press release
Food without fear: amended food labelling directive allows consumers to discover details on allergens, 14 November 2002

upp