Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-24 Publicerad i SKN nr 30Bäst-före-dag inte lätt

Vi kommer att lägga ut mer om bäst-före-dag, både hur det ska se ut och hur man ska tolka det. Här ett dåligt exempel tills vidare, en vildsvinskorv som håller till 30 juni 2030, eller?
Datum på livsmedel ska anges dag-mån-år. Köpte korven i början av maj så troligen skulle det ha stått 30-06-06 om den hade varit korrekt märkt.
upp