Konsumenter i samverkan Logo
Kampanj Märkning................
 
..
Nu har CODEX visat 
att den multinationella industrin styr!
   
980527 

Det är ett tragiskt beslut som tagits av Codex Committee for Food Labelling (CCFL) idag! Vissa länders delegationer har klart tagit den multinationella bioteknikindustrins parti emot konsumenterna, som egentligen bara vill veta vad vi köper och betalar för!

Vid Codex-mötet i Ottawa togs det ödesdigra beslutet onsdag 27/5 att inte gå konsumenterna till mötes, d v s bestämma om en obligatorisk märkning av alla genmanipulerade livsmedel. Läs direkt CI:s pressmeddelande!

En enad konsumentrörelse hade genom Consumers International, med 230 medlemsorganisationer i över 100 länder, framställt klara krav för obligatorisk märkning av all genmat. Bl a höll CI:s generaldirektör Julian Edwards ett tal inför delegaterna och framförde fundamentala argument för att konsumenterna har rätt att få veta. Hela hans tal kan du läsa direkt på CI:s hemsida.

Efter timmars diskussioner slutade det med att man möjligen kunde rekommendera att vissa allergena livsmedel skulle kunna märkas, men fråga hänskjuts nu till kommande möte nästa år. Det betyder att någon märkning inte kan beslutas, om över huvud taget enighet kan nås, förrän en bit in på nästa millenium, trots att produkterna i rask takt flödar ut på marknaden.

-"Jag förstår inte logiken i att man kräver att vi ska betala för varorna, men vi ska inte få veta vad vi köper," säger Bengt Ingerstam, generalsekreterare i Konsumenter i samverkan.

Nu återstår bara att forma nya strategier och visa vad vi, många konsumenter vill och kräver. Vi aktiverar nu den planerade kampanjen "Nej tack till genmaten", som du kan läsa mer om under "Kampanjer".

Ett e-mail, s k KMK (Konsumenters-Mail-Kedja) har sänts ut och håller på att spridas. Vill du ha det och hjälpa till att sprida vidare? Skicka då ett mail till oss med subject: "Ja till KMK6" och uppge också din adress och telefon för att vi ska kunna skicka ev material.

Detta och EU:s dåliga beslut måndagen 25/5 är droppen som får konsumenternas indignation att övergå i en aktivare kamp för vår rätt att få veta vad vi vill veta om det vi ska betala för.

Fortsätt att följa vad som kommer att hända, dels på denna hemsida, men också genom att gå med som medlem och/eller delta i vår kampanj "Nej tack till genmaten".

Nu är det dags för oss konsumenter att visa att vi finns, kan organisera oss och sätta kraft bakom orden/kraven. Och vi behöver vara många!

              Bengt Ingerstam, generalsekreterare

Kampanjindex      Startsida      Märkning     E-mail