Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Märkning

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
 

Märkning av ekologisk mat hotad

Ekologiskt odlad mat kan i Sverige ha två sorters märkning, antingen KRAV eller Demeter. I flera europeiska länder har myndigheterna gått in och styrt hur odlingen ska se ut, medan det i Sverige i första hand har varit bönderna själva som beslutat om hur man på ett miljövänligt och uthålligt sätt sköter sina grödor och djur. 

I USA finns flera olika märkningssystem för "miljömat" som brukar kallas "organic". Sedan 1990 har USDA, det amerikanska jordbruksdepartementet, försökt ta kontrollen över denna växande och allt mer ekonomiskt viktiga nisch, som 1998 omsatte ca 4 miljarder dollar. Under 1997 blev märkningen av "organic" en stor fråga. USDA la fram ett kontroversiellt förslag om vilka odlingsmetoder som skulle få märkas enligt ett statligt styrt system. Kontroversiellt? I maj 1998 konstaterade USDA att man aldrig tidigare fått så många brev och epost, i stort sett alla negativa. Över 280 000 oroliga och arga konsumenter klagade på att USDA verkade vara på väg att tillåta GMO, bestrålning och en rad andra metoder i det som USDA skulle kallas ekologiskt. Förslaget drogs tillbaka. 

Hotet ur ett internationellt perspektiv är att USA sedan kan driva "sin" ekologiska märkningslinje i Codex Alimentarius, där märkning av ekologisk odling har diskuterats sedan länge. Vi har sett många andra fall där amerikanska förhandlare kör över den internationella opinionen. Konsumenter i Samverkan fortsätter att bevaka USDAs agerande och tänker inte låta Codex Alimentarius sänka kraven på den ekologiska maten. 

Läs vidare: USA hotade "Organic farming"


Upp sida