Konsumenter i samverkan Logo

Kampanj Märkning................

..

Världens konsumenter kräver korrekt och total märkning av GMO-livsmedel

980519

Consumers International, som organiserar 200 konsumentorganisationer i 90 länder, organiserar just nu en världsomfattande Internet-baserad kampanj för märkning av genmanipulerade livsmedel.

Det är en aktion riktad till Codex Alimentarius, som i slutet av maj håller sitt årliga möte i Ottawa och ska besluta om märkningsregler för GMO (genmanipulerade livsmedel eller råvaror), som ska gälla alla länder runt om i världen. Från Sverige deltar representanter från Livsmedelsverket i detta möte.

Det är tack vare Internet som vi konsumenter nu får en chans att yttra oss snabbt och effektivt, både individuellt och organiserat.

Det här är början till en massivare och effektivare konsumentkamp för att påverka regelmakarna, det politiska etablissemanget och näringslivet att bättre lyssna på konsumenterna (kunderna, medborgarna)".

Motståndet mot genmaten är massiv från konsumenterna och resultatet av denna aktion kommer att låta höra tala om sig. Det pekar erfarenheterna på, senast i fallet med det kontroversiella förslaget från USDA, det amerikanska Jordbruksdepartementet, där man ville tillåta bl a genteknik i ekologisk odling. Över 200.000 svar fick de in till sin öppna "remiss" och drar nu tillbaka förslaget pga konsumenttrycket.

Du hittar under "index" länken till CI:s kampanj och därifrån kan du hämta dels den engelska texten ur Codex-förslaget och dels hela CI:s deklaration, som är resultatet av en lång process med många interna diskussioner och remisser. Det har bl a diskuterats ingående under mötena i Food Working Group, där Bengt Ingerstam ingår för Konsumenter i samverkan och Konsument-Forum.

Kontentan i CI:s deklaration/ståndpunkt är att allt ska märkas, oberoende om det är kemiskt olika eller lika, även ingredienser som inte innehåller GMO men framtagits med genteknik. Det kan bli komplicerat, men det är inte vi konsumenter som har komplicerat det utan det får producenterna lösa med kvalitetssäkring bakåt om inte analyser kan ge klart besked. Codexförslaget går inte tillräckligt långt, man föreslår att bara märka det som kan analyseras och bevisas innehålla genmodifierat DNA, främst proteiner men inte oljor, sockerarter t ex.

Det är lätt att få iväg ett mail. Instruktioner finns på CI:s sida och det är bara att fylla i namn och e-postadress så får du ställa dig bakom det färdiga uttalandet.

Tänk vilka möjligheter som öppnar sig med Internet och en alltmer organiserad konsumentrörelse.


Märkningindex         Startsida         E-mail