Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-10-12


EU släpper lös kaoset med olika förpackningar


EU har nu en massa år utrett och planerat att standardisera förpackningar. Tydligen har industri-lobbyisterna varit starka och lyckats få förslaget slopat. Vi deltog i diskussionerna med EU och svarade också på deras förslag, till vilken nytta? Vår inställning var då att ett antal lätt ”räknebara” storlekar som 1 kg, 500 g, 250 g och 100 g, skulle vara standard, för att man lätt skulle kunna jämföra mellan olika märken samt göra ett snabbt överslag om vilket kilopris det blir.

Från TT-meddelande:
”Bra, säger livsmedelsindustrin. Nu kan konsumenterna köpa exakt så mycket som de vill av en viss vara.
– Dåligt, det bara gör det svårare att få en bra uppfattning om vad varan verkligen kostar, säger Bengt Ingerstam, ordförande i organisationen Sveriges konsumenter i samverkan.” (TT)

– Genom att minska storleken något på en förpackning utan att ändra på priset så kan tillverkarna smyga igenom en prishöjning som endast de mest observanta kunderna upptäcker genom att ha jättekoll på vad de betalar för, säger Bengt Ingerstam.

Risken är nu att man kommer att dribbla med förpackningsstorlekar för att dölja prishöjningar, anpassa till psykologiska priser 9:90, 19:90, 29:90 och 39:90 och allmänt göra det jobbigt för oss konsumenter. Industrin välkomnar ju slopandet av all standard.

Artikeln har publicerats i nästan alla landets tidningar, här är ett utplock:
Sydsvenskan Krav på förpackningsstorlek slopas
Dagen Krav på förpackningsstorlek kan slopas
SVT Förpackningar på mat kan bli mindre
upp