Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Märkning

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
991008 
Konsumenterna kräver ”Märk ALLT kött”

Tidningsanka stökar till debatten! Livsmedelsverket feltolkat! Konsumenterna vill ha märkning! Ja det är alternativa rubriker, som man skulle kunna sätta. 

Det verkar som det började med ett brev från Livsmedelsverkets generaldirektör Bertil Norbelie till Jordbruksdepartementet. Han har helt rätt i att EUs förslag till obligatorisk ursprungsmärkning är komplicerat och kostsamt. Men om nu EU äntligen ger oss chansen att få en ursprungsmärkning - emot vad man annars kämpar för, då man vill motverka nationalism och anser att all mat inom Europa ska kunna cirkulera fritt -  varför ska vi inte då ta chansen att få ett prejudikat inom EU! 

EUs initiativ till frivillig ursprungsmärkning var ursprungligen en konsekvens av ”galna-ko-sjukan” och omfattade bara nötkött. Motivet var att öka förtroendet för nötkött. Men det blev också starten till att märkning kunde få förekomma. Självklart vill vi konsumenter ha möjligheten att välja varifrån man vill köpa sitt kött. England var ju inget alternativ, så länge man inte fått bukt med problemet med BSE (galna-ko-sjukan). Men sen dyker det upp larm om otillbörliga tillsatser i djurfoder i Belgien och då vill vi ju inte ha belgiskt kött! Men om man då inte har en fungerande märkning så kan vi konsumenter inte agera och det går ju inte att vänta på att EU skulle införa nya märkningsregler så akut, det tar 5-10 år att utreda. Vi vill kunna välja snabbt! Annars har vi ju inget verktyg i våra händer att utöva vårt konsumentinflytande.

Vare sig producenterna eller handeln har konsumenternas förtroende att hantera denna märkning på ”frivillig basis”. Det har ju t.o.m. förekommit fusk med den tidigare frivilliga märkningen och frestelserna är alltid för starka att kunna tjäna en extra krona om det går. Nej, även om det kostar ska vi ha ett lagreglerat märkningssystem. Här hänvisar man till att det skulle kosta 70 miljoner. Men det är ju bara 10:- per konsument och år. Det är det värt för att vi ska kunna välja och lita på systemet. Nu tror vi inte det blir så dyrt, men de som inte vill ha det tar ju alltid i lite i överkant. Jämför också med vår livsmedelskonsumtion som ligger runt 150 miljarder. Småpotatis alltså.

Detta med ursprungsmärkning kräver ju också att man håller reda på bakåt vad man gjort. Kontrollsystemet kan vara bra tillsammans med andra system för att ge oss säkrare mat. Alla ansträngningar för att nå detta mål är bra och ska inte bromsas. En annan viktig synpunkt är att böter eller andra sanktioner inte kan komma på tal om det bara rör sig om en frivillig ursprungsmärkning. Med en verkningsfull och effektiv EG-lagstiftning  däremot kan åtföljderna vara så kännbara att man avhåller sig från att fuska.

Om nu majoriteten av EU-länderna vill ha obligatorisk märkning, varför ska Sverige då ödsla energi på att vara ”motvals käring” och ändå inte kunna få igenom det. Påverka det i stället så att det blir ett bra förslag.

Utöver nötkött vill vi konsumenter ha allt kött ursprungsmärkt, oavsett vilken art det kommer ifrån. Belgienskandalen ger väl motiv för detta. Vilken blir nästa överraskning på köttfronten?

Du som har synpunkter på detta, skicka oss ett mail med dina synpunkter, så lägger vi in det under ”Debatt”-avsnittet (knapp längst upp på indexsidan!)


Upp sida