Sveriges Konsumenter i Samverkan Kampanj: Märkning

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
980519

Det räcker inte med konsumentskydd längre!

Om vi ska kunna utöva någon form av konsumentinflytande eller påverka samhälle och näringsliv, inkluderande politiken, måste vi kämpa för vår
DEMOKRATISKA KONSUMENTRÄTT ATT VÄLJA

Det är en kamp vi måste ta för att värna om demokratin. Den är alltmer hotad. Näringslivet vill undvika att märka vissa saker. Internationellt försöker man förhindra viss märkning och åberopar handelshinder. Det senaste stora misstaget gjorde Monsanto som vägrade märka gen-sojan, blandade och sa att nu går det inte att hålla isär - man eliminerade vår demokratiska rätt att veta vad vi köper och att välja ett annat alternativ. 

Hur mycket diskuterande föregick inte ursprungsmärkningen av kött! Vi måste väl i demokratins namn få välja om vi vill skydda oss för riskerna med "galna-ko-sjukan", foderantibiotikan, hormonerna m.m. Men opinionen fick t.o.m. EU att vända och direktiv om märkning av kött har ju kommit, som träder i kraft från 1 juli. 

En av våra medlemsorganisationer har sedan flera år drivit en aktion "Nu ska det märkas!". Du hittar den under knappen "Kampanjer", och sedan vidare till "Märkning". 

En viktig aspekt vi hävdar som konsumentorganisation är att det är vi konsumenter som ska tala om vad vi vill veta och inte politiker, myndigheter eller producenter som ska bestämma vad vi ska få veta. Dessutom tycker vi det är lika logiskt att vi ska få veta vad vi köper, som att man kräver att vi betalar det vi köper! 

Du kan maila eller per brev skicka in synpunkter eller tips eller anmäla dålig märking. Utredningen ligger i förteckningen "index" 

Vi lägger in en förteckning över inlägg under just "Märkning" och kommer att hålla de aktuellaste framme och lägga äldre inlägg under "arkiv". När du läst detta en gång kan du välja att gå direkt till "index" överst på detta avsnitt. Ev ändringar anger vi överst efter datumet.


Upp sida