Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


Pressmeddelande från Nordens konsumentorganisationer             2003-04-29


Handelns egna varumärken
minskar konsumenternas valfrihet


De nordiska konsumentorganisationerna, som var samlade i Stockholm den 24 april för sin vårkonferens, med temat "Konkurrens i livsmedelshandeln - vem tjänar på det? -
kräver att producenternas namn och information om ursprungsland ska anges på alla förpackningar som marknadsförs under handelns egna märkesvaror.

Konsumentorganisationerna är oroade över att konsumenternas valfrihet minskar i samband med den ökande användningen av de egna märkesvarorna - EMV.


Egna märkesvaror blir allt vanligare bland de stora nordiska livsmedelskedjorna. På svenska livsmedelshyllor återfinns till exempel egna märken som ICA, från Axfood t ex WiLLY:S och Eldorado och från COOP bl a Signum.

De nordiska konsumentorganisationerna är oroade över den anonymisering som egna märkesvaror medför, eftersom producentens namn inte anges på förpackningen. Därmed får konsumenten inte information om var varan producerats eller av vem. Egna märkesvaror kan innebära att produkterna producerats av olika tillverkare och att kvaliteten därmed skiftar.

Konsumenterna har rätt att kunna välja eller välja bort varor från vissa länder eller vissa producenter - detta val ska inte göras av handelsblocken. De får inte eliminera information som försvårar konsumenternas välinformerade val.
De nordiska konsumentorganisationerna kräver att producentens namn och information om ursprungsland ska finnas på alla förpackningar som marknadsförs under handelns egna märkesvaror. Inte minst för att visa redlighet och respekt för konsumenternas rätt att veta och utöva sitt inflytande genom sina val.

Nordiska Konsumentutskottet, NKU, arrangerade den 24 april ett seminarium i Stockholm med temat Konkurrens i livsmedelshandeln - vem tjänar på det? På seminariet deltog representanter för konsumentorganisationer, forskare, handeln, myndigheter med flera. Förutom egna märkesvaror diskuterades handelns fokusering på lågpris.

Ovanstående uttalande antogs av följande nordiska konsumentorganisationer vid sitt möte i Stockholm den 25 april: Finlands Konsumentförbund, Neytendasamtökin från Island, Forbrukerrådet från Norge, Sveriges Konsumenter i Samverkan och Sveriges Konsumentråd från Sverige, Grönlands Konsumentråd och Brúkarasamtaki från Färöarna.

Läs Bengt Ingerstams fördrag från Konferensen den 24 april >>

För kommentarer från de svenska konsumentorganisationerna kontakta:
Bengt Ingerstam, ordförande för Sveriges Konsumenter i Samverkan, 070-604 77 25 eller
Jens Henriksson, internationell sekreterare på Sveriges Konsumentråd, 073-330 66 16

upp

För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se