Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Märkning

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail

Upplagd 2001-08-08

Hultsfred 2001-08-05

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Vilseledande märkning av "Norska fjordräkor"

Av bifogade kopia av förpackningsmärkning kan man få intrycket att glutamatsyra är ett konserveringsmedel ochh dessutom att det skulle ha nummer 330. Rätt nr är 620.

Att inte blanda ihop E330 med glutamatsyra är också en fråga om relighet då E330 (citronsyra) är tämligen ofarlig medan glutamatsyra (E620) bör undvikas och kan skapa allergiska reaktioner (bl a anges detta i den danska E-nr hemsidan).

Vi utgår ifrån att ni kan hitta leverantören och uppmana dem att märka sina produkter korrekt.

Vänligne
Beng Ingerstam
Ordförande


Bil: kopia av locket


Upp sida