Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Märkning
2006-05-03


Märkning:
konkurrens, konsumentinformation och bättre EU regler

EUs förslag till nytt märkningsdirektiv har nu publicerats efter uppdatering den 27 april och finns tillgängligt för kommentarer även från allmänheten. Du kan själv svara direkt, men vi inbjuder våra läsare av SKN att medverka via oss, genom att komma in med kommentarer och synpunkter.

Vi sammanställer sedan ett svar som vi skickar in från Sveriges Konsumenter i Samverkan. Vi väger ihop inkomna synpunkter med våra, så ta chansen att påverka nu!

Du hittar dokumentet på länk här.
Där finns instruktioner och pdf-dokumentet kan skrivas. Dokumentet är på 19 sidor och på engelska.
Med spänning väntar vi få in en massa synpunkter, helst före den 5/6 för att hinna sammanställa svaret.
upp