Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Märkning........
 
 
Pressmeddelande 3 november 1997
 

 Den fristående konsumentorganisation Konsumenter i Samverkan uppvaktar i dag jordbruksminister Annika Åhnberg och ställer kravet på en total importkontroll av kött från länder som vi inte kan lita på.  

Vi kräver att en effektiv importkontroll startas för kött från sådana länder och att det beläggs med en så kraftig kontrollavgift att det också blir mindre lönande att importera.  

Vi uppmanar också alla svenska restauranger och storkök att börja deklarera varifrån deras kött kommer.

Senaste tidens avslöjanden om falska intyg och salmonellasmittat kött, från främst Frankrike, har skapat en oro hos konsumenter för maten vi äter, vår kontroll vid gränserna och EU:s brister i regelverket för att skydda sina medborgarnas hälsa. 

Det är också helt oacceptabelt att våra svenska restauranger, storkök, skolkök mm inte på ett tydligt sätt deklarerar ursprunget för de köttråvaror de använder. Det gäller också våra svenska charktillverkare. Därför uppmanar vi dem att bli tydligare och visa oss konsumenter den respekten att vi kan få veta vad vi äter, likaväl uppmanar vi konsumenterna att alltid fråga när de äter "ute". 

- Det är oacceptabelt att EU hindrar våra myndigheter att effektivt kontrollera den svenska köttimporten och indirekt öppnar för fusk och mygel med intygen från exportörerna, säger Bengt Ingerstam, generalsekreterare i Konsumenter i Samverkan. 

Vi har därför i dag föreslagit jordbruksminister Annika Åhnberg att snarast ge våra svenska myndigheter instruktioner om en effektiv gränskontroll för kött från länder där stickprovskontroller visat att intyg är falska eller inte stämmer och där man kunnat hitta farliga bakterier, som t ex salmonella. Vi har också föreslagit att importkontrollen beläggs med kostnader som gör att det inte blir lika intressant att importera från sådana länder. 

- Det är märkligt att vi i Sverige inte ska kunna lita på maten vi äter och att det klart blivit sämre genom vårt medlemskap i EU. Det var inte det vi blev lovade,avslutar Bengt Ingerstam. 
 

För denna information svarar Bengt Ingerstam, generalsekreterare i Konsumenter i Samverkan. 

 
Märkning       Pressmeddelanden       Hem