Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Märkning
2000-03-13


V V V – Vi Vill Veta

 

Information och kunskap är förutsättningen för att vi konsumenter ska kunna veta vad som är bäst för oss, hälsan, miljön  och omvärlden.

Det har vi rätt att få både enligt FN:s riktlinjer för konsumenträttigheterna, EU:s Amsterdamstraktat och enligt den svenska 
regeringens uttalade inställning.

Rätten att välja är en grundpelare i en sann demokrati, detta kan ingen förmena oss – och vet vi bara så väljer vi för att påverka, utan 
att utsättas för otillbörlig påverkan.

Vi kräver att få veta det vi önskar veta. Alltför länge har vi undanhållits viktig och väsentlig information. Tänk bara på hur världens konsumenter fått kämpa för att få, just nu, ett vagt löfte om GMO-märkning.  Tänk på svårigheterna för att få fram en ursprungsmärkning av kött, trots galna-ko epidemin.  Fortfarande gör USA-intressen stora ansträngningar för att få bort märkningen för bestrålade livsmedel.

Nu är det dags att visa vad vi menar. Vi vill veta!!!

Det är väl lika logiskt att vi får veta vad vi vill om det vi tänker köpa, som att man anser det logiskt att vi betalar det vi köper!

Den här kampanjen uppmanar därför alla konsumenter att inte köpa varor som inte är korrekt märkta, saknar fullständig upplysning om innehåll, tillverkningssätt och ursprung, även pris med jämförpris förstås.

Redan 1995 lade Konsument-Forum fram 
konsumenternas krav på märkning och information.
Nu kan du vara med och komplettera denna lista. Skicka in mail, fax eller brev, så lägger vi ut förslagen för debatt och omröstning.

V V V
påminner om
W W W

som är kännetecknet för IT, informationsteknik. Vi har nu chanser som vi aldrig haft tack vare Internet och e-post. Därför lägger vi kampanjen på ”nätet”.

Nya krav på märkning och information 
som vi nu ställer:

(tidigare ställda krav, klicka här!)

  • Kadmiuminnehållet i livsmedel ska uppges (och gränsvärdet sänkas dessutom!)
  • Miljömärkning av fisk och skaldjur
  • Extraktionsmetod för t. ex. oljor. De som kallpressar talar ju om det!
  • En grundlig genomgång av industrins produktionsmetoder och kravet på större insyn och öppenhet gentemot konsumenterna
Allt eftersom vi får beslut om nya krav fyller vi på här.

Vi startar nu publicering av faktablad 

Det första ut är ”Margarin”. Det ligger redan på vår hemsida eller kan beställas för 25 kronor inkl. porto, som insättes på postgiro 
638 20 78-1 Sveriges Konsumenter i Samverkan
Glöm inte att ange namn och adress!

Nästa blir ”Kadmium i våra livsmedel”

upp