Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Märkning
2006-06-30


V V V – Vi Vill Veta

”Vi vill veta för att välja”, var namnet på kampanjen vi lanserade till den Internationella Konsumentdagen 15 mars 2000. Läs uppropet här. En folder V V V togs fram och har spritts sedan dess. Ta ner den direkt här från vår hemsida.

Frågan om märkning har inte dött ut, utan snarare accelererat. Läs i annat avsnitt om konsumentministerns initiativ häromdagen då handel och producenter kallades in till Jordbruksdepartementet för en ökad press på näringslivet att bli bättre, speciellt på ursprungsmärkning. Dags nu att ta chansen att stärka den fristående och obundna konsumentorganisationen, så våra krav syns och hörs tydligare. Därför den nya slogan:

"Konsumenter med muskler på marknaden"
upp