Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-10-22

Vinter på gång! Ska du köpa nya vinterdäck?

Köp då däck som är fria från HA-olja, en giftklassad restprodukt från raffinaderiprocessen. I dag används mer än 250.000 ton av den cancerframkallande och miljöfarliga oljan per år bara i bildäck! Av alla däck som säljs i Sverige innehåller två tredjedelar HA-olja.

HA-oljor har sedan länge använts till åtskilliga ändamål. Men på grund av oljornas stora hälso- och miljöfara har man i samtliga fall -förutom när det gäller bildäck - gått ifrån användningen.

HA-oljorna är både giftklassade och märkningspliktiga som cancerframkallande. De är miljöfarliga på grund av att de innehåller stora mängder polyaromatiska kolväten. Polyaromatiska kolväten förkortas PAH och är ett samlingsnamn för en större grupp av ämnen där flera är cancerframkallande och giftiga mot bland annat vattenlevande organismer. Flertalet av dem bryts dessutom ner mycket långsamt och kan lagras upp i biologiskt material.

Du kan hitta listan på HA-fria däck och läsa mer här på Göteborgsregionens kommunalförbunds webbsida.

upp