Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-07-24

Deklarera strålningsnivåer
på våra mobiltelefoner

Den 19 juli 2000 lovade flera av de stora mobiltelefonföretagen att de ska
börja sätta ut strålningsnivåerna på mobiltelefoner. Den amerikanska
märkningen betyder att det finns hopp att konsumenter äntligen får veta vad
industrin redan känner till men hittills valt att hemlighålla. Sveriges
Konsumenter i Samverkan har genom Association of European Consumers AEC
drivit frågan om märkning men inte fått igenom den lagstiftning som vi
krävde när vi träffade EU-kommissionär David Byrne i december 1999. Det är
anmärkningsvärt att amerikanska företag på frivillig väg hinner före och att
de europeiska företagen ännu motarbetar eller struntar i att vi vill ha
denna information.

Den frivilliga märkning som de amerikanska företagen går med på innebär att
konsumenterna får veta SAR-värdet (SAR = specific absorption rate). SAR är
ett sätt att mäta hur mycket strålning som absorberas av kroppsvävnaden,
till exempel i huden kring örat. I USA finns lagstiftning som högst tillåter
1,6 watt per kg. Märkningen som blir frivillig har utarbetats av Cellular
Telecommunications Industry Association (CTIA) som är företagens egen
branschorganisation i USA.

- Vi vet att det finns ett ökat intresse för detta och vi försöker bara ge
folk information, säger Jo-Anne Basile vid CTIA till tidningen Wall Street
Journal 2000-07-19.

För den som är riktigt nyfiken finns redan en möjlighet att ta reda på
SAR-värdet för just din mobiltelefon! Det är myndigheten Federal
Communications Commission FCC som lagt ut informationen. Tyvärr är hemsidan och sökfunktionen obegriplig för alla andra än tekniska experter.
http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/

På följande engelska hemsida finns en lista över SAR-värden på de vanligaste
mobiltelefonerna:
http://www.globalchange.com/radiation.htm

Sveriges Konsumenter i Samverkan uppmanar nu företagen att offentliggöra
fakta om strålningen på mobiltelefoner och omedelbart börja märka
apparaterna så att vi redan i butiken kan avgöra vilken strålningsnivå vi
själva vill utsätta oss för. Denna information anser vi att vi har rätt att
väga mot andra uppgifter om prestanda och pris.

"Make yourself heard" är Ericssons nya reklamslogan!

Redan 1997 avslöjades hemliga uppgifter om strålningen från mobiltelefoner.
Ericsson och Nokia toppade listan som publicerades i norska Dagbladet och
Expressen. Undersökningen gjordes av det federala schweiziska institutet och
hade övervakats av de europeiska företagens branschorganisation Cenelec. I
en större svensk studie av Mild och Hardell på 11000 användare fann man
samband mellan äldre mobiltelefoner och ökad risk att få hjärncancer. Läs
mer om riskerna här:
http://www.globalchange.com/radiation2.htm

På sin svenska hemsida har Ericsson ingen information om strålning och
mobiltelefoner. På en engelsk hemsida har Ericsson lagt ut en del om
hälsoriskerna som förknippas med strålning från mobiltelefoner. I första
hand vill företaget givetvis lugna konsumenterna. Det finns inget att vara
orolig för enligt Ericsson, inga studier har någonsin bevisat att folk fått
försämrad hälsa p g a mobiltelefoner:
http://www.ericsson.com/health/2020/2020.shtml

Problemet är att en ny oberoende rapport från Storbritannien rekommenderar
större försiktighet när det gäller mobiltelefoner. Denna rapport som
offentliggjordes i maj 2000 föreslår bland annat att barn inte ska få
använda mobiltelefoner eftersom ingen idag har undersökt hälsoriskerna för
just denna grupp! Rapporten som kallas "Stewartrapporten" finns i sin helhet
på följande hemsida:
http://www.iegmp.org.uk/index.html

Vi noterar att Ericsson redan har kommenterat Stewartrapporten och föreslår
bland annat att man ska använda så kallad hands-free (hörsnäcka). När det
gäller barn är företaget oroat av förslaget att man inte bör rikta reklam
direkt till denna målgrupp!
http://www.ericsson.com/health/mobile/stewart_report.shtml

Sveriges Konsumenter i Samverkan kräver:

* Oberoende studier på hälsoeffekterna från mobiltelefoner, både för vuxna
och barn
* Oberoende studier på hälsoeffekterna från masterna som sänder signalerna
* Oberoende studier på effekterna av Hands-free (hörsnäcka)
* Märkning/varudeklaration på alla apparater
* Stopp för mobiltelefonreklam riktad till barn

Skriv till Ericsson och säg vad du tycker om märkning! Klicka här så kommer
du direkt till Ericssons sida för frågor och kommentarer:
http://www.ericsson.se/general/questions.shtml
 


Upp sida  Tillbaka