Sveriges Konsumenter i Samverkan

Nya livsmedel (Novel foods)

2000-01-05: Remiss: Ansökan om tillstånd till utsläppande på 
marknaden enligt förordning om nya livsmedel av Salatrim

Tillbaka      Hem