Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Nanoteknologi, ASECO
2006-09-14


ASECO
– Alliance of Socially and Environmentally Consumer Organisations –
om nanoteknologi


ASECO är en av de två Europeiska konsumentparaplyerna som finns inom EU. Europeiska konsumentorganisationer inom ASECO, där SKIS ingår, offentliggjorde den 12 september 2006 det gemensamma opinionsdokumentet om Nanoteknologi. Läs dokumentet här (pdf).

Nanoteknologi är en relativs ung teknik även om den funnits något decennium redan, men debatten har inte varit särskilt öppen. Kanske beroende på att frågan är komplicerad, men också på att industrin snabbt utvecklat och infört den utan att söka debatt. ASECO valde att offentliggöra opinionsdokumentet i samband med konferensen om ”Nanotechnologies – Safety for Success” som hålls i Helsingfors under det finska ordförandeskapet inom EU, den 14-15 september.
upp